Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Tủ chậu inox Bross

Bộ tủ chậu Bross S-0111A
Bộ tủ chậu Bross S-0111A

Giá : 8,100,000 vnđ

: 6,100,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0118
Bộ tủ chậu Bross S-0118

Giá : 6,500,000 vnđ

: 4,950,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0201A
Bộ tủ chậu Bross S-0201A

Giá : 10,650,000 vnđ

: 8,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0202
Bộ tủ chậu Bross S-0202

Giá : 9,830,000 vnđ

: 7,400,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0203
Bộ tủ chậu Bross S-0203

Giá : 10,050,000 vnđ

: 7,540,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0206
Bộ tủ chậu Bross S-0206

Giá : 11,400,000 vnđ

: 8,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0303
Bộ tủ chậu Bross S-0303

Giá : 11,400,000 vnđ

: 8,550,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0401B
Bộ tủ chậu Bross S-0401B

Giá : 10,950,000 vnđ

: 8,300,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0407A
Bộ tủ chậu Bross S-0407A

Giá : 12,000,000 vnđ

: 9,100,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0408B
Bộ tủ chậu Bross S-0408B

Giá : 12,670,000 vnđ

: 9,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0411A
Bộ tủ chậu Bross S-0411A

Giá : 9,750,000 vnđ

: 7,400,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0413
Bộ tủ chậu Bross S-0413

Giá : 12,800,000 vnđ

: 9,650,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0414
Bộ tủ chậu Bross S-0414

Giá : 12,000,000 vnđ

: 9,100,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0505A
Bộ tủ chậu Bross S-0505A

Giá : 9,750,000 vnđ

: 7,400,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0606
Bộ tủ chậu Bross S-0606

Giá : 14,350,000 vnđ

: 10,800,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0607A
Bộ tủ chậu Bross S-0607A

Giá : 10,650,000 vnđ

: 8,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0614
Bộ tủ chậu Bross S-0614

Giá : 12,900,000 vnđ

: 9,800,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0615
Bộ tủ chậu Bross S-0615

Giá : 9,980,000 vnđ

: 7,520,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0617
Bộ tủ chậu Bross S-0617

Giá : 6,300,000 vnđ

: 4,800,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0701
Bộ tủ chậu Bross S-0701

Giá : 6,080,000 vnđ

: 4,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0702
Bộ tủ chậu Bross S-0702

Giá : 5,550,000 vnđ

: 4,300,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0703
Bộ tủ chậu Bross S-0703

Giá : 5,780,000 vnđ

: 4,400,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0706
Bộ tủ chậu Bross S-0706

Giá : 5,600,000 vnđ

: 4,400,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0707
Bộ tủ chậu Bross S-0707

Giá : 8,700,000 vnđ

: 6,525,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0902
Bộ tủ chậu Bross S-0902

Giá : 12,830,000 vnđ

: 9,650,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0904
Bộ tủ chậu Bross S-0904

Giá : 12,830,000 vnđ

: 9,650,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-0905
Bộ tủ chậu Bross S-0905

Giá : 12,500,000 vnđ

: 9,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1205A
Bộ tủ chậu Bross S-1205A

Giá : 12,600,000 vnđ

: 9,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1207
Bộ tủ chậu Bross S-1207

Giá : 11,400,000 vnđ

: 8,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1214
Bộ tủ chậu Bross S-1214

Giá : 10,350,000 vnđ

: 8,280,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1215
Bộ tủ chậu Bross S-1215

Giá : 11,250,000 vnđ

: 9,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1219
Bộ tủ chậu Bross S-1219

Giá : 12,400,000 vnđ

: 9,920,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1221
Bộ tủ chậu Bross S-1221

Giá : 9,970,000 vnđ

: 7,980,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1230A
Bộ tủ chậu Bross S-1230A

Giá : 10,350,000 vnđ

: 8,280,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1231
Bộ tủ chậu Bross S-1231

Giá : 8,850,000 vnđ

: 7,080,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1237
Bộ tủ chậu Bross S-1237

Giá : 14,030,000 vnđ

: 11,220,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1241
Bộ tủ chậu Bross S-1241

Giá : 14,500,000 vnđ

: 11,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross S-1242
Bộ tủ chậu Bross S-1242

Giá : 13,200,000 vnđ

: 10,560,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-663
Bộ tủ chậu Bross SY-663

Giá : 13,950,000 vnđ

: 11,160,000 vnđ

Bộ tủ chậu inox Bross SY-669
Bộ tủ chậu inox Bross SY-669

Giá : 12,250,000 vnđ

: 9,800,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-703
Bộ tủ chậu Bross SY-703

Giá : 11,780,000 vnđ

: 9,420,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-706
Bộ tủ chậu Bross SY-706

Giá : 13,450,000 vnđ

: 10,100,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-802
Bộ tủ chậu Bross SY-802

Giá : 13,580,000 vnđ

: 10,200,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-806
Bộ tủ chậu Bross SY-806

Giá : 12,550,000 vnđ

: 9,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-808
Bộ tủ chậu Bross SY-808

Giá : 12,300,000 vnđ

: 9,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross SY-817
Bộ tủ chậu Bross SY-817

Giá : 14,180,000 vnđ

: 1,070,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 784
Bộ tủ chậu Bross 784

Giá : 8,300,000 vnđ

: 6,250,000 vnđ

Tủ chậu nhựa Bross

Tủ chậu inox Bross 783
Tủ chậu inox Bross 783

Giá : 8,500,000 vnđ

: 6,375,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 785
Bộ tủ chậu Bross 785

Giá : 7,575,000 vnđ

: 5,690,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 786
Bộ tủ chậu Bross 786

Giá : 8,700,000 vnđ

: 6,530,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 788
Bộ tủ chậu Bross 788

Giá : 13,000,000 vnđ

: 9,750,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2010
Bộ tủ chậu Bross 2010

Giá : 8,325,000 vnđ

: 6,245,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2011
Bộ tủ chậu Bross 2011

Giá : 7,125,000 vnđ

: 5,450,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2018
Bộ tủ chậu Bross 2018

Giá : 7,200,000 vnđ

: 5,400,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2019
Bộ tủ chậu Bross 2019

Giá : 8,000,000 vnđ

: 6,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2021
Bộ tủ chậu Bross 2021

Giá : 7,600,000 vnđ

: 5,700,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2022
Bộ tủ chậu Bross 2022

Giá : 9,200,000 vnđ

: 6,900,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2025
Bộ tủ chậu Bross 2025

Giá : 8,900,000 vnđ

: 6,700,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2027
Bộ tủ chậu Bross 2027

Giá : 8,000,000 vnđ

: 6,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2035
Bộ tủ chậu Bross 2035

Giá : 8,700,000 vnđ

: 6,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2040
Bộ tủ chậu Bross 2040

Giá : 5,900,000 vnđ

: 4,720,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2041
Bộ tủ chậu Bross 2041

Giá : 13,000,000 vnđ

: 9,800,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2044
Bộ tủ chậu Bross 2044

Giá : 6,100,000 vnđ

: 4,580,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2045
Bộ tủ chậu Bross 2045

Giá : 7,654,000 vnđ

: 5,740,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2047
Bộ tủ chậu Bross 2047

Giá : 8,772,000 vnđ

: 6,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2048
Bộ tủ chậu Bross 2048

Giá : 8,800,000 vnđ

: 6,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross X009
Bộ tủ chậu Bross X009

Giá : 10,200,000 vnđ

: 7,650,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross x007
Bộ tủ chậu Bross x007

Giá : 8,400,000 vnđ

: 6,300,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross x005
Bộ tủ chậu Bross x005

Giá : 9,500,000 vnđ

: 7,200,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross x004
Bộ tủ chậu Bross x004

Giá : 8,700,000 vnđ

: 6,550,000 vnđ

 Bộ tủ chậu Bross x003
Bộ tủ chậu Bross x003

Giá : 8,700,000 vnđ

: 6,550,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross BRS622
Bộ tủ chậu Bross BRS622

Giá : 27,000,000 vnđ

: 20,250,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross BRS621
Bộ tủ chậu Bross BRS621

Giá : 44,000,000 vnđ

: 33,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2091
Bộ tủ chậu Bross 2091

Giá : 7,600,000 vnđ

: 5,700,000 vnđ

 Bộ tủ chậu Bross 2090
Bộ tủ chậu Bross 2090

Giá : 6,900,000 vnđ

: 5,200,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2089
Bộ tủ chậu Bross 2089

Giá : 6,900,000 vnđ

: 5,200,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2083
Bộ tủ chậu Bross 2083

Giá : 10,600,000 vnđ

: 7,950,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2082
Bộ tủ chậu Bross 2082

Giá : 9,600,000 vnđ

: 7,200,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2081
Bộ tủ chậu Bross 2081

Giá : 8,400,000 vnđ

: 6,300,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2080
Bộ tủ chậu Bross 2080

Giá : 9,200,000 vnđ

: 6,900,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2053
Bộ tủ chậu Bross 2053

Giá : 7,900,000 vnđ

: 5,950,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2026
Bộ tủ chậu Bross 2026

Giá : 8,700,000 vnđ

: 6,090,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2017
Bộ tủ chậu Bross 2017

Giá : 7,600,000 vnđ

: 5,320,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2015
Bộ tủ chậu Bross 2015

Giá : 8,500,000 vnđ

: 5,950,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 2014
Bộ tủ chậu Bross 2014

Giá : 10,600,000 vnđ

: 7,420,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 784-1
Bộ tủ chậu Bross 784-1

Giá : 8,300,000 vnđ

: 5,810,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 761
Bộ tủ chậu Bross 761

Giá : 9,000,000 vnđ

: 6,300,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 715-1
Bộ tủ chậu Bross 715-1

Giá : 850,000 vnđ

: 5,950,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 715
Bộ tủ chậu Bross 715

Giá : 8,500,000 vnđ

: 5,950,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 620
Bộ tủ chậu Bross 620

Giá : 30,000,000 vnđ

: 21,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 618
Bộ tủ chậu Bross 618

Giá : 40,000,000 vnđ

: 28,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 617
Bộ tủ chậu Bross 617

Giá : 36,000,000 vnđ

: 25,200,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 616
Bộ tủ chậu Bross 616

Giá : 21,000,000 vnđ

: 14,700,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 615
Bộ tủ chậu Bross 615

Giá : 33,000,000 vnđ

: 23,100,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 0615
Bộ tủ chậu Bross 0615

Giá : 9,200,000 vnđ

: 690,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 610
Bộ tủ chậu Bross 610

Giá : 275,000,000 vnđ

: 20,600,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 609
Bộ tủ chậu Bross 609

Giá : 36,000,000 vnđ

: 27,000,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 608
Bộ tủ chậu Bross 608

Giá : 30,000,000 vnđ

: 22,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 607
Bộ tủ chậu Bross 607

Giá : 22,000,000 vnđ

: 16,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 604
Bộ tủ chậu Bross 604

Giá : 35,000,000 vnđ

: 26,250,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 603
Bộ tủ chậu Bross 603

Giá : 13,000,000 vnđ

: 9,750,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 602
Bộ tủ chậu Bross 602

Giá : 35,000,000 vnđ

: 26,250,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 601
Bộ tủ chậu Bross 601

Giá : 25,000,000 vnđ

: 18,750,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 600
Bộ tủ chậu Bross 600

Giá : 30,000,000 vnđ

: 22,500,000 vnđ

Bộ tủ chậu Bross 398
Bộ tủ chậu Bross 398

Giá : 8,500,000 vnđ

: 6,380,000 vnđ

Tủ cạnh Bross

Gương tắm nhà vệ sinh Bross S-142
Gương tắm nhà vệ sinh Bross S-142

Giá : 4,280,000 vnđ

: 3,420,000 vnđ

Gương tắm nhà vệ sinh Bross SY-618B
Gương tắm nhà vệ sinh Bross SY-618B

Giá : 4,280,000 vnđ

: 3,420,000 vnđ

Tủ gương inox SUS 304 Bross S-0102A
Tủ gương inox SUS 304 Bross S-0102A

Giá : 4,350,000 vnđ

: 3,480,000 vnđ

Bộ tủ cạnh inox Bross S-0202
Bộ tủ cạnh inox Bross S-0202

Giá : 3,150,000 vnđ

: 2,520,000 vnđ

Bộ tủ cạnh inox Bross S-0605
Bộ tủ cạnh inox Bross S-0605

Giá : 3,450,000 vnđ

: 2,760,000 vnđ

Bộ tủ cạnh inox Bross S-0607A
Bộ tủ cạnh inox Bross S-0607A

Giá : 3,000,000 vnđ

: 2,400,000 vnđ

Bộ tủ cạnh inox Bross S-1203
Bộ tủ cạnh inox Bross S-1203

Giá : 3,450,000 vnđ

: 2,760,000 vnđ

Bộ tủ cạnh inox Bross S-1205A
Bộ tủ cạnh inox Bross S-1205A

Giá : 3,680,000 vnđ

: 2,940,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang