Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Vòi inax nóng lạnh

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-6002S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-6002S

Giá : 5,010,000 vnđ

: 4,509,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-7100SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-7100SH

Giá : 5,300,000 vnđ

: 4,240,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-101S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-101S

Giá : 3,820,000 vnđ

: 3,438,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-102S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-102S

Giá : 3,530,000 vnđ

: 3,177,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-201S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-201S

Giá : 3,820,000 vnđ

: 3,438,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-202S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-202S

Giá : 3,530,000 vnđ

: 3,177,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-211S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-211S

Giá : 3,150,000 vnđ

: 2,835,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-212S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-212S

Giá : 3,040,000 vnđ

: 2,736,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-281S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-281S

Giá : 3,140,000 vnđ

: 2,826,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-282S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-282S

Giá : 3,130,000 vnđ

: 2,817,000 vnđ

 Vòi rửa lavabo nóng lạnh Inax LFV-312S
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Inax LFV-312S

Giá : 2,370,000 vnđ

: 2,133,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-901S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-901S

Giá : 1,690,000 vnđ

: 1,521,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-901S-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-901S-1

Giá : 1,630,000 vnđ

: 1,467,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-902S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-902S

Giá : 1,530,000 vnđ

: 1,377,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-902S-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-902S-1

Giá : 1,470,000 vnđ

: 1,323,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-1001S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-1001S

Giá : 2,040,000 vnđ

: 1,836,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh Inax LFV-1002S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh Inax LFV-1002S

Giá : 1,870,000 vnđ

: 1,683,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-1101S-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-1101S-1

Giá : 1,550,000 vnđ

: 1,395,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-1102S-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-1102S-1

Giá : 1,340,000 vnđ

: 1,206,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-1201S-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-1201S-1

Giá : 1,800,000 vnđ

: 1,620,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-1202S-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-1202S-1

Giá : 1,620,000 vnđ

: 1,458,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-1302S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-1302S

Giá : 1,160,000 vnđ

: 1,044,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-3001S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-3001S

Giá : 2,830,000 vnđ

: 2,547,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-3002S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh inax LFV-3002S

Giá : 2,630,000 vnđ

: 2,367,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-4000S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-4000S

Giá : 4,410,000 vnđ

: 3,969,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-4001S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-4001S

Giá : 4,810,000 vnđ

: 4,329,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-4102S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-4102S

Giá : 4,080,000 vnđ

: 3,672,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5000SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5000SH

Giá : 4,650,000 vnđ

: 4,185,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5002S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5002S

Giá : 3,970,000 vnđ

: 3,176,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5102S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5102S

Giá : 7,770,000 vnđ

: 6,216,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-7102S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-7102S

Giá : 4,360,000 vnđ

: 3,924,000 vnđ

Vòi chậu Lavabo nóng lạnh Inax LFV-8000S
Vòi chậu Lavabo nóng lạnh Inax LFV-8000S

Giá : 3,770,000 vnđ

: 3,393,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-8000SH2
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Inax LFV-8000SH2

Giá : 4,420,000 vnđ

: 3,978,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nước lạnh inax BFV-10
Vòi hoa sen tắm nước lạnh inax BFV-10

Giá : 1,340,000 vnđ

: 1,206,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-6012SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-6012SH

Giá : 4,350,000 vnđ

: 3,915,000 vnđ

 Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-6012S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-6012S

Giá : 3,850,000 vnđ

: 3,465,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5012SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5012SH

Giá : 5,240,000 vnđ

: 4,716,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5012S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5012S

Giá : 3,960,000 vnđ

: 3,564,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-2012S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-2012S

Giá : 1,820,000 vnđ

: 1,638,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-502S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-502S

Giá : 3,660,000 vnđ

: 2,928,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-402S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-402S

Giá : 2,920,000 vnđ

: 2,628,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-222S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-222S

Giá : 2,190,000 vnđ

: 1,970,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-112S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-112S

Giá : 2,740,000 vnđ

: 2,466,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-2012SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-2012SH

Giá : 2,750,000 vnđ

: 2,475,000 vnđ

 Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-502SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-502SH

Giá : 5,290,000 vnđ

: 4,716,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-112SH
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-112SH

Giá : 3,630,000 vnđ

: 3,267,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-7100B
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-7100B

Giá : 7,730,000 vnđ

: 6,957,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5010S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-5010S

Giá : 7,780,000 vnđ

: 6,224,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-221S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-221S

Giá : 2,370,000 vnđ

: 2,133,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-111S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh inax LFV-111S

Giá : 2,920,000 vnđ

: 2,628,000 vnđ

Vòi inax nước lạnh

Vòi sen tắm lạnh inax BFV-10-1C
Vòi sen tắm lạnh inax BFV-10-1C

Giá : 1,730,000 vnđ

: 1,557,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm lạnh inax BFV-10-2C (tay nhựa)
Vòi hoa sen tắm lạnh inax BFV-10-2C (tay nhựa)

Giá : 1,490,000 vnđ

: 1,341,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LF-1
Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LF-1

Giá : 870,000 vnđ

: 826,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-13B
Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-13B

Giá : 850,000 vnđ

: 807,500 vnđ

Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-20S
Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-20S

Giá : 1,030,000 vnđ

: 978,500 vnđ

Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-12A
Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-12A

Giá : 760,000 vnđ

: 722,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-21S
Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-21S

Giá : 1,060,000 vnđ

: 1,007,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-11A
Vòi chậu lavabo nước lạnh inax LFV-11A

Giá : 710,000 vnđ

: 674,000 vnđ

Vòi chậu lavabo lạnh inax LFV-17
Vòi chậu lavabo lạnh inax LFV-17

Giá : 540,000 vnđ

: 513,000 vnđ

Vòi xả nước Inax LF-7R-13
Vòi xả nước Inax LF-7R-13

Giá : 720,000 vnđ

: 684,000 vnđ

Vòi xả nước Inax LF-12-13
Vòi xả nước Inax LF-12-13

Giá : 720,000 vnđ

: 684,000 vnđ

Vòi xả nước Inax LF-16-13
Vòi xả nước Inax LF-16-13

Giá : 750,000 vnđ

: 712,000 vnđ

inax tự ngắt nước

Vòi lavabo cảm ứng Inax AMV-50B
Vòi lavabo cảm ứng Inax AMV-50B

Giá : 9,350,000 vnđ

: 8,415,000 vnđ

Vòi cảm ứng Inax AMV-90
Vòi cảm ứng Inax AMV-90

Giá : 13,110,000 vnđ

: 11,799,000 vnđ

Vòi cảm ứng Inax AMV-90 220V
Vòi cảm ứng Inax AMV-90 220V

Giá : 7,350,000 vnđ

: 6,615,000 vnđ

Vòi chậu lavabo cảm ứng Inax AMV-90K
Vòi chậu lavabo cảm ứng Inax AMV-90K

Giá : 17,150,000 vnđ

: 15,778,000 vnđ

Vòi chậu lavabo cảm ứng Inax AMV-90K 220V
Vòi chậu lavabo cảm ứng Inax AMV-90K 220V

Giá : 10,300,000 vnđ

: 9,270,000 vnđ

Vòi chậu lavabo inax LFV-P02B
Vòi chậu lavabo inax LFV-P02B

Giá : 2,790,000 vnđ

: 2,650,000 vnđ

Vòi xả lạnh inax

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang