Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Caesar một khối

Bồn cầu một khối Caesar CD1375
Bồn cầu một khối Caesar CD1375

Giá : 7,084,000 vnđ

: 5,600,000 vnđ

Bồn cầu một khối Caesar CD1347
Bồn cầu một khối Caesar CD1347

Giá : 6,300,000 vnđ

: 5,355,000 vnđ

Bồn cầu một khối Caesar CD1356
Bồn cầu một khối Caesar CD1356

Giá : 8,492,000 vnđ

: 6,800,000 vnđ

Bồn cầu một khối Caesar C1375
Bồn cầu một khối Caesar C1375

Giá : 5,961,000 vnđ

: 5,067,000 vnđ

Bồn cầu một khối trẻ em Caesar C1352
Bồn cầu một khối trẻ em Caesar C1352

Giá : 3,443,000 vnđ

: 3,000,000 vnđ

Bồn cầu một khối Caesar CD1364
Bồn cầu một khối Caesar CD1364

Giá : 9,548,000 vnđ

: 7,600,000 vnđ

Bồn cầu một khối Caesar CD1374
Bồn cầu một khối Caesar CD1374

Giá : 6,633,000 vnđ

: 5,300,000 vnđ

Bồn cầu một khối Caesar C1353
Bồn cầu một khối Caesar C1353

Giá : 11,407,000 vnđ

: 6,400,000 vnđ

Bàn cầu một khối CD1363
Bàn cầu một khối CD1363

Giá : 8,855,000 vnđ

: 4,900,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1363/TAF200H 1 Khối
Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1363/TAF200H 1 Khối

Giá : 24,750,000 vnđ

: 14,500,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1375/TAF200H 1 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1375/TAF200H 1 Khối

Giá : 21,450,000 vnđ

: 12,900,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1394/TAF200H 1 Khối
Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1394/TAF200H 1 Khối

Giá : 23,089,000 vnđ

: 13,200,000 vnđ

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ Caesar CD1356/TAF050 1 Khối
Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ Caesar CD1356/TAF050 1 Khối

Giá : 10,219,000 vnđ

: 5,700,000 vnđ

Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1363/TAF050 1 Khối
Bồn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1363/TAF050 1 Khối

Giá : 10,615,000 vnđ

: 5,900,000 vnđ

Caesar hai khối

Bồn cầu hai khối Caesar CD1340
Bồn cầu hai khối Caesar CD1340

Giá : 3,575,000 vnđ

: 3,100,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1338
Bồn cầu hai khối Caesar CD1338

Giá : 2,563,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1331
Bồn cầu hai khối Caesar CD1331

Giá : 2,773,000 vnđ

: 2,357,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1325
Bồn cầu hai khối Caesar CD1325

Giá : 2,354,000 vnđ

: 2,100,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CTS1325 ( màu trắng)
Bồn cầu hai khối Caesar CTS1325 ( màu trắng)

Giá : 2,321,000 vnđ

: 2,100,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CDS1338
Bồn cầu hai khối Caesar CDS1338

Giá : 2,739,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CDS1325 ( màu trắng)
Bồn cầu hai khối Caesar CDS1325 ( màu trắng)

Giá : 2,552,000 vnđ

: 2,300,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CT1338
Bồn cầu hai khối Caesar CT1338

Giá : 2,321,000 vnđ

: 1,870,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CT1325
Bồn cầu hai khối Caesar CT1325

Giá : 2,123,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1349
Bồn cầu hai khối Caesar CD1349

Giá : 5,511,000 vnđ

: 4,500,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1348
Bồn cầu hai khối Caesar CD1348

Giá : 7,366,000 vnđ

: 6,200,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1346
Bồn cầu hai khối Caesar CD1346

Giá : 6,210,000 vnđ

: 5,200,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1345
Bồn cầu hai khối Caesar CD1345

Giá : 5,874,000 vnđ

: 4,700,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1341
Bồn cầu hai khối Caesar CD1341

Giá : 4,400,000 vnđ

: 3,200,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CTS1338
Bồn cầu hai khối Caesar CTS1338

Giá : 2,497,000 vnđ

: 2,000,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1530
Bồn cầu hai khối Caesar CD1530

Giá : 4,288,000 vnđ

: 3,800,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1551
Bồn cầu hai khối Caesar CD1551

Giá : 5,303,000 vnđ

: 4,500,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CT1026
Bồn cầu hai khối Caesar CT1026

Giá : 1,760,000 vnđ

: 1,600,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1320
Bồn cầu hai khối Caesar CD1320

Giá : 3,025,000 vnđ

: 2,700,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Caesar CD1340
Bồn cầu hai khối Caesar CD1340

Giá : 3,344,000 vnđ

: 2,842,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1341/TAF200H 2 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1341/TAF200H 2 Khối

Giá : 19,701,000 vnđ

: 11,500,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1320/TAF200H 2 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1320/TAF200H 2 Khối

Giá : 18,436,000 vnđ

: 10,600,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1345/TAF400H 2 Khối
Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1345/TAF400H 2 Khối

Giá : 12,766,000 vnđ

: 9,900,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1341/TAF400H 2 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1341/TAF400H 2 Khối

Giá : 11,318,000 vnđ

: 6,400,000 vnđ

Bồn Cầu CAESAR CD1394 Một Khối Nắp Êm
Bồn Cầu CAESAR CD1394 Một Khối Nắp Êm

Giá : 7,491,000 vnđ

: 6,000,000 vnđ

Caesar thoát ngang

Bồn cầu xả gạt Caesar CPJ1334
Bồn cầu xả gạt Caesar CPJ1334

Giá : 1,804,000 vnđ

: 1,677,000 vnđ

Bồn cầu hai khối thoát ngang Caesar CPT1332
Bồn cầu hai khối thoát ngang Caesar CPT1332

Giá : 2,761,000 vnđ

: 2,500,000 vnđ

Caesar két âm tường

Bồn cầu thoát ngang Caesar CPT1503
Bồn cầu thoát ngang Caesar CPT1503

Giá : 8,071,000 vnđ

: 7,400,000 vnđ

Bồn cầu xả gạt tay Caesar CP1333
Bồn cầu xả gạt tay Caesar CP1333

Giá : 1,782,000 vnđ

: 1,465,000 vnđ

Van xả bồn cầu Caesar BF443
Van xả bồn cầu Caesar BF443

Giá : 2,864,000 vnđ

: 2,178,000 vnđ

Van xả bồn cầu Caesar BF446
Van xả bồn cầu Caesar BF446

Giá : 2,864,000 vnđ

: 2,088,000 vnđ

Van xả bồn cầu Caesar BF449
Van xả bồn cầu Caesar BF449

Giá : 2,684,000 vnđ

: 2,088,000 vnđ

Caesar điện tử

Bồn cầu điện tử Caesar CD1325-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CD1325-TAF200H

Giá : 16,321,000 vnđ

: 11,800,000 vnđ

Bồn cầu điện tử Caesar CD1331-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CD1331-TAF200H

Giá : 14,619,000 vnđ

: 12,426,000 vnđ

Bồn cầu điện tử Caesar CD1340-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CD1340-TAF200H

Giá : 18,986,000 vnđ

: 11,000,000 vnđ

Bồn cầu điện tử Caesar CT1326-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CT1326-TAF200H

Giá : 10,770,000 vnđ

: 9,263,000 vnđ

Bồn cầu điện tử CAESAR CA1380H
Bồn cầu điện tử CAESAR CA1380H

Giá : 48,873,000 vnđ

: 24,800,000 vnđ

 Bồn cầu điện tử Caesar CD1345-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CD1345-TAF200H

Giá : 19,548,000 vnđ

: 10,900,000 vnđ

Bồn cầu điện tử Caesar CD1348-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CD1348-TAF200H

Giá : 21,146,000 vnđ

: 16,000,000 vnđ

Bồn cầu điện tử Caesar CD1356-TAF200H
Bồn cầu điện tử Caesar CD1356-TAF200H

Giá : 24,156,000 vnđ

: 13,900,000 vnđ

Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1331-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1331-TAF050

Giá : 4,186,000 vnđ

: 3,558,000 vnđ

Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1338-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1338-TAF050

Giá : 4,543,000 vnđ

: 3,800,000 vnđ

Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1340-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1340-TAF050

Giá : 5,429,000 vnđ

: 3,100,000 vnđ

Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1340-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1340-TAF050

Giá : 4,758,000 vnđ

: 4,043,000 vnđ

Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1341-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1341-TAF050

Giá : 6,048,000 vnđ

: 3,600,000 vnđ

 Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1345-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1345-TAF050

Giá : 7,496,000 vnđ

: 6,100,000 vnđ

Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1375-TAF050
Bồn cầu nắp cơ Caesar CD1375-TAF050

Giá : 8,855,000 vnđ

: 6,537,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1349/TAF200H Cao Cấp
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1349/TAF200H Cao Cấp

Giá : 19,192,000 vnđ

: 10,700,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1338/TAF200H 2 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1338/TAF200H 2 Khối

Giá : 16,513,000 vnđ

: 16,900,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1356/TAF400H 1 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1356/TAF400H 1 Khối

Giá : 17,237,000 vnđ

: 10,000,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1375/TAF400H 1 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1375/TAF400H 1 Khối

Giá : 13,964,000 vnđ

: 10,270,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1364/TAF400H 1 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1364/TAF400H 1 Khối

Giá : 18,194,000 vnđ

: 14,000,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1348/TAF400H 2 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1348/TAF400H 2 Khối

Giá : 14,364,000 vnđ

: 11,700,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1349/TAF400H 2 Khối
Bồn Cầu Điện Tử CAESAR CD1349/TAF400H 2 Khối

Giá : 12,409,000 vnđ

: 9,500,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1340/TAF400H 2 Khối
Bồn Cầu Thông Minh CAESAR CD1340/TAF400H 2 Khối

Giá : 10,519,000 vnđ

: 5,999,000 vnđ

Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1530/TAF050
Bàn Cầu Nắp Rửa Cơ CAESAR CD1530/TAF050

Giá : 6,016,000 vnđ

: 5,000,000 vnđ

Phụ kiện bệt Caesar

Nắp bồn cầu điện tử Caesar TAF200H
Nắp bồn cầu điện tử Caesar TAF200H

Giá : 15,796,000 vnđ

: 11,800,000 vnđ

Nắp bồn cầu Caesar MS220
Nắp bồn cầu Caesar MS220

Giá : 389,000 vnđ

: vnđ

Nắp rửa cơ caesar TAF050
Nắp rửa cơ caesar TAF050

Giá : 2,214,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Nắp Bàn Cầu Điện Tử CAESAR TAF400H Đa Năng
Nắp Bàn Cầu Điện Tử CAESAR TAF400H Đa Năng

Giá : 8,877,000 vnđ

: 6,650,000 vnđ

Bộ Xả Ty Lavabo CAESAR BF603
Bộ Xả Ty Lavabo CAESAR BF603

Giá : 495,000 vnđ

: vnđ

Bộ Xả Nhấn Lavabo Caesar BF605
Bộ Xả Nhấn Lavabo Caesar BF605

Giá : 259,000 vnđ

: vnđ

Nắp Êm Bàn Cầu CAESAR M221
Nắp Êm Bàn Cầu CAESAR M221

Giá : 486,000 vnđ

: vnđ

Caesar xí xổm

Bệt xổm két nước treo tường Caesar CS1280
Bệt xổm két nước treo tường Caesar CS1280

Giá : 2,145,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Xí xổm Caesar C1250 + Van xả gạt BF446
Xí xổm Caesar C1250 + Van xả gạt BF446

Giá : 3,740,000 vnđ

: 3,100,000 vnđ

Bệt toilet Caesar CT1250
Bệt toilet Caesar CT1250

Giá : 2,134,000 vnđ

: 1,750,000 vnđ

Bệt xổm két nước treo tường Caesar CS1230
Bệt xổm két nước treo tường Caesar CS1230

Giá : 1,272,000 vnđ

: 1,500,000 vnđ

Xí xổm caesar C1230 + BF449
Xí xổm caesar C1230 + BF449

Giá : 3,324,000 vnđ

: 3,200,000 vnđ

Bàn Cầu Xả Gạt Tay CAESAR CP1333/BF443
Bàn Cầu Xả Gạt Tay CAESAR CP1333/BF443

Giá : 4,434,000 vnđ

: 3,600,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang