Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Caesar treo tường

Chậu lavabo treo góc tường Caesar LF5238
Chậu lavabo treo góc tường Caesar LF5238

Giá : 1,274,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Chậu lavabo treo tường Caesar L2014
Chậu lavabo treo tường Caesar L2014

Giá : 497,000 vnđ

: 450,000 vnđ

Chậu rửa chân đứng Caesar L2140+P2440
Chậu rửa chân đứng Caesar L2140+P2440

Giá : 1,026,000 vnđ

: 900,000 vnđ

Chậu rửa chân đứng Caesar L2150+P2445
Chậu rửa chân đứng Caesar L2150+P2445

Giá : 1,177,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Chậu rửa chân lửng Caesar L2150
Chậu rửa chân lửng Caesar L2150

Giá : 626,000 vnđ

: 570,000 vnđ

 Chậu rửa chân lửng Caesar L2155+P2441
Chậu rửa chân lửng Caesar L2155+P2441

Giá : 1,100,000 vnđ

: 990,000 vnđ

Chậu rửa chân lửng Caesar L2220+P2443
Chậu rửa chân lửng Caesar L2220+P2443

Giá : 1,242,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Chậu rửa chân đứng Caesar L2220+P2437
Chậu rửa chân đứng Caesar L2220+P2437

Giá : 1,242,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Chậu rửa chân đứng Caesar L2230+P2432
Chậu rửa chân đứng Caesar L2230+P2432

Giá : 1,360,000 vnđ

: 1,224,000 vnđ

Chậu rửa chân lửng Caesar L2360+P2439
Chậu rửa chân lửng Caesar L2360+P2439

Giá : 1,484,000 vnđ

: 1,335,000 vnđ

Chậu chân đứng Caesar L2560+P2438
Chậu chân đứng Caesar L2560+P2438

Giá : 1,388,000 vnđ

: 1,250,000 vnđ

Chậu rửa chân lửng Caesar L2560+P2441
Chậu rửa chân lửng Caesar L2560+P2441

Giá : 1,414,000 vnđ

: 1,273,000 vnđ

Chậu rửa chân đứng Caesar LF5312+PF2412
Chậu rửa chân đứng Caesar LF5312+PF2412

Giá : 5,966,000 vnđ

: 5,370,000 vnđ

Chậu rửa chân đứng Caesar LF5314+PF2414
Chậu rửa chân đứng Caesar LF5314+PF2414

Giá : 8,783,000 vnđ

: 7,904,000 vnđ

Chậu giặt Caesar SS558AS (Bộ xả S – BF558AS)
Chậu giặt Caesar SS558AS (Bộ xả S – BF558AS)

Giá : 2,067,000 vnđ

: 2,550,000 vnđ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5302
Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF5302

Giá : 1,415,000 vnđ

: 1,120,000 vnđ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR L2230
Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR L2230

Giá : 894,000 vnđ

: 805,000 vnđ

Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF2270-PF2470
Chậu rửa lavabo treo tường CAESAR LF2270-PF2470

Giá : 3,027,000 vnđ

: 2,587,000 vnđ

Caesar âm bàn

Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5125
Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5125

Giá : 1,220,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5115
Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5115

Giá : 896,000 vnđ

: 750,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5113
Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5113

Giá : 972,000 vnđ

: 800,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5118
Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5118

Giá : 2,009,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5127
Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5127

Giá : 2,052,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5128
Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5128

Giá : 2,257,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5130
Chậu rửa lavabo âm bàn CAESAR LF5130

Giá : 2,700,000 vnđ

: 2,200,000 vnđ

Caesar dương vành

Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5018S
Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5018S

Giá : 770,000 vnđ

: 655,000 vnđ

Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5018D
Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5018D

Giá : 918,000 vnđ

: 700,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5016
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5016

Giá : 1,674,000 vnđ

: 1,400,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5036
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5036

Giá : 2,927,000 vnđ

: 2,380,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5024
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5024

Giá : 2,192,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5026
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5026

Giá : 2,489,000 vnđ

: 2,115,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5028
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5028

Giá : 3,564,000 vnđ

: 3,000,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5030
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5030

Giá : 2,570,000 vnđ

: 2,100,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5032
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5032

Giá : 3,121,000 vnđ

: 2,594,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5038
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5038

Giá : 3,402,000 vnđ

: 2,900,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5304
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5304

Giá : 2,365,000 vnđ

: 2,010,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5306
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5306

Giá : 3,327,000 vnđ

: 2,827,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5312
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5312

Giá : 4,867,000 vnđ

: 4,136,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5314
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5314

Giá : 7,411,000 vnđ

: 6,299,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5316
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5316

Giá : 4,881,000 vnđ

: 4,148,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5318
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5318

Giá : 4,881,000 vnđ

: 4,148,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5320
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5320

Giá : 3,547,000 vnđ

: 3,014,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5324
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5324

Giá : 8,594,000 vnđ

: 7,305,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5368
Chậu rửa lavabo dương vành CAESAR LF5368

Giá : 5,844,000 vnđ

: 4,967,000 vnđ

Caesar dương bàn

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5239
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5239

Giá : 1,815,000 vnđ

: 1,542,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar L5222
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar L5222

Giá : 1,285,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Chậu rửa lavabo Caesar L5215
Chậu rửa lavabo Caesar L5215

Giá : 1,307,000 vnđ

: 1,230,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5258
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5258

Giá : 2,138,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5256
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5256

Giá : 1,825,000 vnđ

: 1,500,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5254
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5254

Giá : 2,300,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5252
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5252

Giá : 2,138,000 vnđ

: 1,785,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5240
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5240

Giá : 2,203,000 vnđ

: 1,825,000 vnđ

Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5232
Chậu rửa lavabo dương bàn Caesar LF5232

Giá : 1,361,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5236
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5236

Giá : 2,711,000 vnđ

: 2,208,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5239S
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5239S

Giá : 2,041,000 vnđ

: 1,712,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5253
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5253

Giá : 2,192,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5255
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5255

Giá : 1,814,000 vnđ

: 1,500,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5257
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5257

Giá : 1,404,000 vnđ

: 1,200,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5259
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5259

Giá : 2,192,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5260
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5260

Giá : 2,322,000 vnđ

: 2,000,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5338
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5338

Giá : 2,351,000 vnđ

: 1,998,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5362
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5362

Giá : 3,932,000 vnđ

: 3,342,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5364
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5364

Giá : 3,932,000 vnđ

: 3,342,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5370
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5370

Giá : 1,609,000 vnđ

: 1,367,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5372
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5372

Giá : 4,180,000 vnđ

: 3,553,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5374
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5374

Giá : 4,180,000 vnđ

: 3,550,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5376
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5376

Giá : 5,115,000 vnđ

: 4,347,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5380
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5380

Giá : 3,176,000 vnđ

: 2,699,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5382
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5382

Giá : 5,459,000 vnđ

: 4,640,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5384
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5384

Giá : 5,459,000 vnđ

: 4,640,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5386
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5386

Giá : 7,755,000 vnđ

: 6,591,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5388
Chậu rửa lavabo đặt bàn CAESAR LF5388

Giá : 11,316,000 vnđ

: 9,618,000 vnđ

Chậu rửa lavabo CAESAR LF5017
Chậu rửa lavabo CAESAR LF5017

Giá : 2,462,000 vnđ

: 2,100,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang