Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Sen inax nóng lạnh

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-103S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-103S

Giá : 3,960,000 vnđ

: 3,762,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-203S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-203S

Giá : 4,190,000 vnđ

: 3,980,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-213S-1c
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-213S-1c

Giá : 4,330,000 vnđ

: 3,543,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-213S-3c
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-213S-3c

Giá : 4,550,000 vnđ

: 3,519,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-283S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-283S

Giá : 3,400,000 vnđ

: 3,060,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-283S-3C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-283S-3C

Giá : 3,540,000 vnđ

: 3,363,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-313S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-313S

Giá : 3,290,000 vnđ

: 3,125,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-903S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-903S

Giá : 1,790,000 vnđ

: 1,611,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-903S-1C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-903S-1C

Giá : 2,295,000 vnđ

: 2,066,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-903S-2C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-903S-2C

Giá : 2,065,000 vnđ

: 1,859,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1003S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1003S

Giá : 2,270,000 vnđ

: 2,043,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1003S-1C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1003S-1C

Giá : 2,810,000 vnđ

: 2,529,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1003S-2C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1003S-2C

Giá : 2,550,000 vnđ

: 2,295,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1103S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1103S

Giá : 1,690,000 vnđ

: 1,436,500 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1103S-4C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1103S-4C

Giá : 1,850,000 vnđ

: 1,572,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1203S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1203S

Giá : 1,950,000 vnđ

: 1,657,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1203S-4C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1203S-4C

Giá : 2,220,000 vnđ

: 1,887,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1303S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1303S

Giá : 1,530,000 vnđ

: 1,453,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1303S-4C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-1303S-4C

Giá : 1,690,000 vnđ

: 1,605,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-3003S-1C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-3003S-1C

Giá : 3,230,000 vnđ

: 3,068,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-3003S-3C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-3003S-3C

Giá : 3,370,000 vnđ

: 3,201,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4000S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4000S

Giá : 5,600,000 vnđ

: 5,320,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4000S-5C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4000S-5C

Giá : 5,870,000 vnđ

: 5,576,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4103S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4103S

Giá : 5,610,000 vnđ

: 4,650,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4103S-5C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-4103S-5C

Giá : 5,890,000 vnđ

: 5,595,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-5003S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-5003S

Giá : 5,550,000 vnđ

: 5,272,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-6003S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-6003S

Giá : 6,800,000 vnđ

: 6,120,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-8000S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-8000S

Giá : 5,200,000 vnđ

: 4,300,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-8000S-1C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-8000S-1C

Giá : 5,200,000 vnđ

: 4,300,000 vnđ

Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ inax BFV-5103T-3C
Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ inax BFV-5103T-3C

Giá : 14,820,000 vnđ

: 13,338,000 vnđ

Sen tắm nhiệt độ inax BFV-5103T-5C
Sen tắm nhiệt độ inax BFV-5103T-5C

Giá : 14,990,000 vnđ

: 13,491,000 vnđ

Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Inax BFV-8145T
Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Inax BFV-8145T

Giá : 6,065,000 vnđ

: 5,459,000 vnđ

Vòi sen tắm nóng lạnh INAX BFV-113S
Vòi sen tắm nóng lạnh INAX BFV-113S

Giá : 4,690,000 vnđ

: 3,351,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh INAX BFV-223S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh INAX BFV-223S

Giá : 3,070,000 vnđ

: 2,916,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-313S-5C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-313S-5C

Giá : 4,110,000 vnđ

: 3,904,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-403S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-403S

Giá : 4,930,000 vnđ

: 3,960,000 vnđ

 Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-503S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-503S

Giá : 7,180,000 vnđ

: 5,000,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-2003S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-2003S

Giá : 3,180,000 vnđ

: 2,400,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-2013S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-2013S

Giá : 2,810,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-3413T-4C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-3413T-4C

Giá : 4,370,000 vnđ

: 2,775,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-5003S-5C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-5003S-5C

Giá : 5,720,000 vnđ

: 5,434,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-5013S
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-5013S

Giá : 11,990,000 vnđ

: 8,000,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-6013T
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-6013T

Giá : 8,250,000 vnđ

: 7,012,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-7145T-3C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-7145T-3C

Giá : 9,360,000 vnđ

: 6,610,000 vnđ

Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-8000S-5C
Vòi hoa sen tắm nóng lạnh inax BFV-8000S-5C

Giá : 6,140,000 vnđ

: 4,850,000 vnđ

Vòi Sen Cây Tắm Inax BFV-615S-8C Nóng Lạnh
Vòi Sen Cây Tắm Inax BFV-615S-8C Nóng Lạnh

Giá : 10,090,000 vnđ

: 6,200,000 vnđ

Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-1405S Nóng Lạnh
Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-1405S Nóng Lạnh

Giá : 7,250,000 vnđ

: 4,600,000 vnđ

Vòi Sen Cây Nhiệt Độ Inax BFV-655T Cao Cấp
Vòi Sen Cây Nhiệt Độ Inax BFV-655T Cao Cấp

Giá : 28,000,000 vnđ

: 21,000,000 vnđ

Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-3415T-3C nhiệt độ
Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-3415T-3C nhiệt độ

Giá : 1,236,000 vnđ

: 670,000 vnđ

Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-3415T-7C nhiệt độ
Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-3415T-7C nhiệt độ

Giá : 12,250,000 vnđ

: 6,650,000 vnđ

Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-3415T-9C nhiệt độ
Vòi Sen Tắm Cây Inax BFV-3415T-9C nhiệt độ

Giá : 12,520,000 vnđ

: 9,450,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang