Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Bồn Caesar thường

Bồn tắm xây Caesar AT0150
Bồn tắm xây Caesar AT0150

Giá : 4,546,000 vnđ

: 3,640,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0150L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0150L(R)

Giá : 8,193,000 vnđ

: 6,554,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0170
Bồn tắm xây Caesar AT0170

Giá : 4,892,000 vnđ

: 3,915,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0170L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0170L(R)

Giá : 8,528,000 vnđ

: 6,822,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0250
Bồn tắm xây Caesar AT0250

Giá : 4,546,000 vnđ

: 3,670,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0250L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0250L(R)

Giá : 8,193,000 vnđ

: 6,560,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0270
Bồn tắm xây Caesar AT0270

Giá : 4,892,000 vnđ

: 3,920,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0270L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0270L(R)

Giá : 8,528,000 vnđ

: 6,822,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0350
Bồn tắm nằm Caesar AT0350

Giá : 4,546,000 vnđ

: 3,636,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0350L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0350L(R)

Giá : 8,528,000 vnđ

: 6,822,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0370
Bồn tắm xây Caesar AT0370

Giá : 4,892,000 vnđ

: 3,915,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0370L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0370L(R)

Giá : 8,528,000 vnđ

: 6,990,000 vnđ

 Bồn tắm xây Caesar AT0440
Bồn tắm xây Caesar AT0440

Giá : 4,447,000 vnđ

: 3,558,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0440L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0440L(R)

Giá : 8,095,000 vnđ

: 6,478,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0460
Bồn tắm xây Caesar AT0460

Giá : 4,840,000 vnđ

: 3,872,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0460L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0460L(R)

Giá : 8,487,000 vnđ

: 6,789,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0550
Bồn tắm xây Caesar AT0550

Giá : 4,546,000 vnđ

: 3,638,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0550L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0550L(R)

Giá : 8,193,000 vnđ

: 6,555,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0570
Bồn tắm xây Caesar AT0570

Giá : 4,892,000 vnđ

: 3,915,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0570L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0570L(R)

Giá : 8,528,000 vnđ

: 6,822,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0640
Bồn tắm xây Caesar AT0640

Giá : 4,602,000 vnđ

: 3,682,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0640L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0640L(R)

Giá : 8,248,000 vnđ

: 6,598,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0650
Bồn tắm xây Caesar AT0650

Giá : 4,760,000 vnđ

: 3,808,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0650L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0650L(R)

Giá : 8,407,000 vnđ

: 6,725,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT0670
Bồn tắm xây Caesar AT0670

Giá : 5,173,000 vnđ

: 4,138,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0670L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT0670L(R)

Giá : 8,818,000 vnđ

: 7,055,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT0770
Bồn tắm nằm Caesar AT0770

Giá : 19,492,000 vnđ

: 15,593,000 vnđ

Bồn tắm xây Caesar AT3180AL(R)
Bồn tắm xây Caesar AT3180AL(R)

Giá : 6,577,000 vnđ

: 5,262,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT3180L(R)
Bồn tắm nằm Caesar AT3180L(R)

Giá : 9,764,000 vnđ

: 7,812,000 vnđ

Bồn tắm góc Caesar AT5132
Bồn tắm góc Caesar AT5132

Giá : 9,755,000 vnđ

: 7,850,000 vnđ

Bồn tắm góc xây Caesar AT5132A
Bồn tắm góc xây Caesar AT5132A

Giá : 7,785,000 vnđ

: 6,228,000 vnđ

Bồn tắm góc Caesar AT5132
Bồn tắm góc Caesar AT5132

Giá : 9,185,000 vnđ

: 7,348,000 vnđ

Bồn tắm góc Caesar AT5133
Bồn tắm góc Caesar AT5133

Giá : 10,360,000 vnđ

: 8,288,000 vnđ

Bồn tắm góc xây Caesar AT5133A
Bồn tắm góc xây Caesar AT5133A

Giá : 8,378,000 vnđ

: 6,800,000 vnđ

Bồn tắm góc Caesar AT5140
Bồn tắm góc Caesar AT5140

Giá : 10,230,000 vnđ

: 8,184,000 vnđ

Bồn tắm góc xây Caesar AT5140A
Bồn tắm góc xây Caesar AT5140A

Giá : 8,248,000 vnđ

: 6,598,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT6170
Bồn tắm nằm Caesar AT6170

Giá : 15,952,000 vnđ

: 11,500,000 vnđ

Bồn tắm nằm Caesar AT6270
Bồn tắm nằm Caesar AT6270

Giá : 21,384,000 vnđ

: 15,400,000 vnđ

Bồn tắm xây vuông Caesar AT7135
Bồn tắm xây vuông Caesar AT7135

Giá : 11,459,000 vnđ

: 8,835,000 vnđ

Bồn tắm ngồi Caesar KT1150
Bồn tắm ngồi Caesar KT1150

Giá : 25,920,000 vnđ

: 18,620,000 vnđ

Bồn tắm ngồi Caesar KT1160
Bồn tắm ngồi Caesar KT1160

Giá : 25,304,000 vnđ

: 18,230,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT3350L/R
Bồn tắm massage Caesar MT3350L/R

Giá : 19,440,000 vnđ

: 14,000,000 vnđ

Bồn tắm góc xây Caesar AT5150A
Bồn tắm góc xây Caesar AT5150A

Giá : 9,127,000 vnđ

: 7,350,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT5150
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT5150

Giá : 11,198,000 vnđ

: 8,980,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT5220
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT5220

Giá : 10,584,000 vnđ

: 7,628,000 vnđ

Bồn tắm góc xây Caesar AT5120A
Bồn tắm góc xây Caesar AT5120A

Giá : 7,115,000 vnđ

: 5,692,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT5120
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT5120

Giá : 9,097,000 vnđ

: 7,277,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT2150R
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT2150R

Giá : 9,428,000 vnđ

: 6,350,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT0950
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT0950

Giá : 14,731,000 vnđ

: 10,500,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT6250
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT6250

Giá : 19,613,000 vnđ

: 14,100,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT6350
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT6350

Giá : 17,129,000 vnđ

: 12,300,000 vnđ

Bồn tắm góc ngâm Caesar AT6480
Bồn tắm góc ngâm Caesar AT6480

Giá : 24,987,000 vnđ

: 19,980,000 vnđ

Bồn Tắm Caesar Không Chân Yếm AT3350AL/AR
Bồn Tắm Caesar Không Chân Yếm AT3350AL/AR

Giá : 4,710,000 vnđ

: 3,999,000 vnđ

Bồn Tắm Caesar Chân Yếm AT3350L/R
Bồn Tắm Caesar Chân Yếm AT3350L/R

Giá : 7,997,000 vnđ

: 6,797,000 vnđ

Bồn Caesar massage

Bồn tắm massage Caesar MT0150
Bồn tắm massage Caesar MT0150

Giá : 15,760,000 vnđ

: 12,135,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0150L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0150L(R)

Giá : 20,833,000 vnđ

: 15,000,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0170
Bồn tắm massage Caesar MT0170

Giá : 16,327,000 vnđ

: 13,062,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0170L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0170L(R)

Giá : 20,833,000 vnđ

: 15,080,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT211AL(R) ( Bồn xây)
Bồn tắm massage Caesar MT211AL(R) ( Bồn xây)

Giá : 35,718,000 vnđ

: 27,150,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT211L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT211L(R)

Giá : 40,608,000 vnđ

: 29,250,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT211SAL(R)
Bồn tắm massage Caesar MT211SAL(R)

Giá : 41,283,000 vnđ

: 30,962,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT211SL(R)
Bồn tắm massage Caesar MT211SL(R)

Giá : 45,040,000 vnđ

: 33,880,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT212
Bồn tắm massage Caesar MT212

Giá : 32,173,000 vnđ

: 23,100,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0250
Bồn tắm massage Caesar MT0250

Giá : 15,760,000 vnđ

: 12,135,000 vnđ

 Bồn tắm massage Caesar MT0250L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0250L(R)

Giá : 20,272,000 vnđ

: 14,645,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0270
Bồn tắm massage Caesar MT0270

Giá : 16,327,000 vnđ

: 12,572,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0270L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0270L(R)

Giá : 19,975,000 vnđ

: 15,303,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0350
Bồn tắm massage Caesar MT0350

Giá : 15,760,000 vnđ

: 12,135,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0350L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0350L(R)

Giá : 20,272,000 vnđ

: 14,645,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0370
Bồn tắm massage Caesar MT0370

Giá : 16,327,000 vnđ

: 12,572,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0370L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0370L(R)

Giá : 20,833,000 vnđ

: 15,000,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0440
Bồn tắm massage Caesar MT0440

Giá : 15,352,000 vnđ

: 11,820,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0440L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0440L(R)

Giá : 19,872,000 vnđ

: 14,330,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0460
Bồn tắm massage Caesar MT0460

Giá : 15,637,000 vnđ

: 12,040,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0460L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0460L(R)

Giá : 20,153,000 vnđ

: 14,550,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0550
Bồn tắm massage Caesar MT0550

Giá : 15,760,000 vnđ

: 12,135,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0550L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0550L(R)

Giá : 20,272,000 vnđ

: 14,645,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0570
Bồn tắm massage Caesar MT0570

Giá : 16,327,000 vnđ

: 12,571,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0570L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0570L(R)

Giá : 20,833,000 vnđ

: 15,000,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0640L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0640L(R)

Giá : 20,336,000 vnđ

: 14,600,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0650L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0650L(R)

Giá : 20,445,000 vnđ

: 20,455,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0660C
Bồn tắm massage Caesar MT0660C

Giá : 47,639,000 vnđ

: 34,300,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0670L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT0670L(R)

Giá : 21,395,000 vnđ

: 15,400,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0770 ( chân yếm)
Bồn tắm massage Caesar MT0770 ( chân yếm)

Giá : 30,856,000 vnđ

: 28,500,000 vnđ

Bồn tắm massage chân yếm Caesar MT0870L(R)
Bồn tắm massage chân yếm Caesar MT0870L(R)

Giá : 27,529,000 vnđ

: 19,850,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT3180L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT3180L(R)

Giá : 21,244,000 vnđ

: 15,320,000 vnđ

Bồn tắm tròn massage Caesar MT3280
Bồn tắm tròn massage Caesar MT3280

Giá : 50,158,000 vnđ

: 37,618,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT3370L(R)
Bồn tắm massage Caesar MT3370L(R)

Giá : 37,303,000 vnđ

: 26,600,000 vnđ

Bồn tắm massage Hơi Caesar MT3370SL(R)
Bồn tắm massage Hơi Caesar MT3370SL(R)

Giá : 41,665,000 vnđ

: 31,250,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5120A
Bồn tắm góc massage Caesar MT5120A

Giá : 18,427,000 vnđ

: 14,720,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5132
Bồn tắm góc massage Caesar MT5132

Giá : 22,367,000 vnđ

: 16,000,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5132A
Bồn tắm góc massage Caesar MT5132A

Giá : 18,920,000 vnđ

: 14,568,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5133
Bồn tắm góc massage Caesar MT5133

Giá : 23,533,000 vnđ

: 16,900,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5140
Bồn tắm góc massage Caesar MT5140

Giá : 23,533,000 vnđ

: 16,900,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5140A
Bồn tắm góc massage Caesar MT5140A

Giá : 20,097,000 vnđ

: 15,700,000 vnđ

Bồn tắm góc massage Caesar MT5150A
Bồn tắm góc massage Caesar MT5150A

Giá : 21,120,000 vnđ

: 16,400,000 vnđ

Bồn tắm tròn massage Caesar MT6470
Bồn tắm tròn massage Caesar MT6470

Giá : 27,032,000 vnđ

: 14,400,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT6480 ( chân yếm)
Bồn tắm massage Caesar MT6480 ( chân yếm)

Giá : 36,569,000 vnđ

: 18,400,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT7520s ( bồn hơi xây)
Bồn tắm massage Caesar MT7520s ( bồn hơi xây)

Giá : 42,552,000 vnđ

: 30,520,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT0670
Bồn tắm massage Caesar MT0670

Giá : 16,468,000 vnđ

: 12,680,000 vnđ

Bồn tắm massage Caesar MT5150
Bồn tắm massage Caesar MT5150

Giá : 24,527,000 vnđ

: 17,550,000 vnđ

Bồn tắm xây massage Caesar MT5150A
Bồn tắm xây massage Caesar MT5150A

Giá : 21,120,000 vnđ

: 16,265,000 vnđ

Bồn Tắm Góc Massage Đôi MT5165
Bồn Tắm Góc Massage Đôi MT5165

Giá : 36,947,000 vnđ

: 26,600,000 vnđ

Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm MT5120
Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm MT5120

Giá : 21,892,000 vnđ

: 15,550,000 vnđ

Bồn Tắm Massage xây Không Chân Yếm MT3180AL/R
Bồn Tắm Massage xây Không Chân Yếm MT3180AL/R

Giá : 17,400,000 vnđ

: 13,700,000 vnđ

Bồn Tắm Massage Không Chân Không Yếm MT0870
Bồn Tắm Massage Không Chân Không Yếm MT0870

Giá : 23,272,000 vnđ

: 18,700,000 vnđ

Bồn Caesar spa

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang