Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Toto một khối

Bồn cầu một khối TOTO CW636B
Bồn cầu một khối TOTO CW636B

Giá : 28,630,000 vnđ

: 24,622,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO CW823NW/F
Bồn cầu một khối TOTO CW823NW/F

Giá : 19,380,000 vnđ

: 17,054,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO CW823W/F
Bồn cầu một khối TOTO CW823W/F

Giá : 17,124,000 vnđ

: 14,482,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO CW823W/F
Bồn cầu một khối TOTO CW823W/F

Giá : 21,010,000 vnđ

: 18,069,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO CW904W/F
Bồn cầu một khối TOTO CW904W/F

Giá : 17,940,000 vnđ

: 15,070,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS366T7 (MS366)
Bồn cầu TOTO MS366T7 (MS366)

Giá : 16,850,000 vnđ

: 14,828,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS366E4
Bồn cầu TOTO MS366E4

Giá : 21,080,000 vnđ

: 18,550,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS366W
Bồn cầu TOTO MS366W

Giá : 31,720,000 vnđ

: 27,279,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO MS366W4
Bồn cầu một khối TOTO MS366W4

Giá : 41,950,000 vnđ

: 36,916,000 vnđ

TOTO MS436BE2 (MS436RE2)
TOTO MS436BE2 (MS436RE2)

Giá : 12,840,000 vnđ

: 11,042,000 vnđ

TOTO MS436BE4 (MS436RE4)
TOTO MS436BE4 (MS436RE4)

Giá : 14,390,000 vnđ

: 12,375,000 vnđ

TOTO MS436BT2 (MS436R - xả đồng)
TOTO MS436BT2 (MS436R - xả đồng)

Giá : 10,620,000 vnđ

: 9,133,000 vnđ

TOTO MS436T2 (MS436R - xả nhựa)
TOTO MS436T2 (MS436R - xả nhựa)

Giá : 9,470,000 vnđ

: 8,144,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO MS864E2
Bồn cầu một khối TOTO MS864E2

Giá : 10,120,000 vnđ

: 8,905,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS864T2 (MS864)
Bồn cầu TOTO MS864T2 (MS864)

Giá : 7,640,000 vnđ

: 6,723,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS905E2
Bồn cầu TOTO MS905E2

Giá : 11,880,000 vnđ

: 10,454,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS905T2 (MS905)
Bồn cầu TOTO MS905T2 (MS905)

Giá : 9,400,000 vnđ

: 8,272,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO MS905W4
Bồn cầu một khối TOTO MS905W4

Giá : 35,470,000 vnđ

: 31,210,000 vnđ

Bồn cầu TOTO MS914T2 (MS914)
Bồn cầu TOTO MS914T2 (MS914)

Giá : 11,740,000 vnđ

: 10,331,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO MS914W
Bồn cầu một khối TOTO MS914W

Giá : 27,760,000 vnđ

: 23,874,000 vnđ

Bồn cầu một khối nắp êm TOTO MS914E4
Bồn cầu một khối nắp êm TOTO MS914E4

Giá : 14,210,000 vnđ

: 12,221,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO MS688T2
Bồn cầu một khối TOTO MS688T2

Giá : 14,300,000 vnđ

: 12,584,000 vnđ

Toto hai khối

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DRT3
Bồn cầu hai khối TOTO CS320DRT3

Giá : 3,820,000 vnđ

: 3,361,000 vnđ

 Bồn cầu hai khối TOTO CS320DRW3
Bồn cầu hai khối TOTO CS320DRW3

Giá : 14,630,000 vnđ

: 12,582,000 vnđ

 Bồn cầu hai khối TOTO CS325DRT2
Bồn cầu hai khối TOTO CS325DRT2

Giá : 3,820,000 vnđ

: 3,285,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS325DRT3 (CST325DS)
Bồn cầu hai khối TOTO CS325DRT3 (CST325DS)

Giá : 3,820,000 vnđ

: 3,361,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS350DT2 (CST350DS)
Bồn cầu hai khối TOTO CS350DT2 (CST350DS)

Giá : 4,330,000 vnđ

: 3,810,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS351DT2 (CST351DS)
Bồn cầu hai khối TOTO CS351DT2 (CST351DS)

Giá : 4,330,000 vnđ

: 3,810,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS660DT1Y1
Bồn cầu hai khối TOTO CS660DT1Y1

Giá : 3,510,000 vnđ

: 3,088,000 vnđ

Bồn cầu TOTO JEWHELHEX CS680DT4
Bồn cầu TOTO JEWHELHEX CS680DT4

Giá : 2,783,000 vnđ

: 23,934,000 vnđ

Bồn cầu TOTO JEWHELHEX CS680PDT4
Bồn cầu TOTO JEWHELHEX CS680PDT4

Giá : 27,830,000 vnđ

: 23,934,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS761DT5 (CST761DRS)
Bồn cầu hai khối TOTO CS761DT5 (CST761DRS)

Giá : 12,650,000 vnđ

: 11,132,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS818DT3 (CST818DRS1)
Bồn cầu hai khối TOTO CS818DT3 (CST818DRS1)

Giá : 6,320,000 vnđ

: 5,561,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO CS819DST2
Bồn cầu một khối TOTO CS819DST2

Giá : 7,980,000 vnđ

: 7,022,000 vnđ

Bồn cầu một khối TOTO CS819DSE4
Bồn cầu một khối TOTO CS819DSE4

Giá : 10,870,000 vnđ

: 9,348,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS945DNT3
Bồn cầu hai khối TOTO CS945DNT3

Giá : 6,320,000 vnđ

: 5,561,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS945DNE2
Bồn cầu hai khối TOTO CS945DNE2

Giá : 9,320,000 vnđ

: 8,200,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS945DNE4
Bồn cầu hai khối TOTO CS945DNE4

Giá : 11,070,000 vnđ

: 9,741,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS300DT3Y1
Bồn cầu hai khối TOTO CS300DT3Y1

Giá : 2,810,000 vnđ

: 2,472,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS320DRE2
Bồn cầu hai khối TOTO CS320DRE2

Giá : 6,770,000 vnđ

: 5,957,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS945PDT2
Bồn cầu hai khối TOTO CS945PDT2

Giá : 7,220,000 vnđ

: 6,353,000 vnđ

Toto thoát ngang

Bồn cầu hai khối TOTO CS320PDRT3
Bồn cầu hai khối TOTO CS320PDRT3

Giá : 3,820,000 vnđ

: 3,361,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS761PDT5
Bồn cầu hai khối TOTO CS761PDT5

Giá : 9,430,000 vnđ

: 8,110,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS945PDE2
Bồn cầu hai khối TOTO CS945PDE2

Giá : 8,640,000 vnđ

: 7,430,000 vnđ

Bàn cầu TOTO CS945PDE2
Bàn cầu TOTO CS945PDE2

Giá : vnđ

: vnđ

Toto két âm tường

TOTO CW512Y/7EE0007/ TC501CVK
TOTO CW512Y/7EE0007/ TC501CVK

Giá : 17,770,000 vnđ

: 15,282,000 vnđ

TOTO CW512Y/9AE0007/ TC501CVK
TOTO CW512Y/9AE0007/ TC501CVK

Giá : 17,280,000 vnđ

: 14,861,000 vnđ

Bồn cầu treo tường TOTO CW682
Bồn cầu treo tường TOTO CW682

Giá : 10,570,000 vnđ

: 9,090,000 vnđ

Bồn cầu treo tường đơn TOTO CW705 (Nắp êm)
Bồn cầu treo tường đơn TOTO CW705 (Nắp êm)

Giá : 11,442,000 vnđ

: 9,840,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CW708 (Nắp êm)
Bồn cầu TOTO CW708 (Nắp êm)

Giá : 13,230,000 vnđ

: 11,378,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CW762
Bồn cầu TOTO CW762

Giá : 7,430,000 vnđ

: 6,390,000 vnđ

 Bồn cầu TOTO CW812JWS
Bồn cầu TOTO CW812JWS

Giá : 8,870,000 vnđ

: 7,628,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CW822NJWS
Bồn cầu TOTO CW822NJWS

Giá : 7,520,000 vnđ

: 6,467,000 vnđ

Toto điện tử

Bồn cầu hai khối TOTO CS300DRW3
Bồn cầu hai khối TOTO CS300DRW3

Giá : 13,940,000 vnđ

: 11,988,000 vnđ

TOTO CS320DRW3 (CS320DRW3)
TOTO CS320DRW3 (CS320DRW3)

Giá : 14,630,000 vnđ

: 12,582,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CS325DRW3 (CST325DW3)
Bồn cầu TOTO CS325DRW3 (CST325DW3)

Giá : 14,630,000 vnđ

: 12,582,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS350DW3
Bồn cầu hai khối TOTO CS350DW3

Giá : 14,620,000 vnđ

: 12,573,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS351DW3
Bồn cầu hai khối TOTO CS351DW3

Giá : 14,620,000 vnđ

: 12,573,000 vnđ

Bồn cầu hai khối TOTO CS945PDW3
Bồn cầu hai khối TOTO CS945PDW3

Giá : 16,870,000 vnđ

: 14,508,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CS985PVA/TCF9786WA
Bồn cầu TOTO CS985PVA/TCF9786WA

Giá : 96,500,000 vnđ

: 82,990,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CS985VA/TCF9786WA
Bồn cầu TOTO CS985VA/TCF9786WA

Giá : 98,810,000 vnđ

: 84,977,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CS985VA-TCF9786JA
Bồn cầu TOTO CS985VA-TCF9786JA

Giá : 98,810,000 vnđ

: 84,977,000 vnđ

Bồn cầu TOTO CW992VA/TCF992WA
Bồn cầu TOTO CW992VA/TCF992WA

Giá : 109,030,000 vnđ

: 93,766,000 vnđ

Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF4911Z (W11)
Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF4911Z (W11)

Giá : 36,370,000 vnđ

: 29,000,000 vnđ

Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF4911Z (W11)
Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF4911Z (W11)

Giá : 36,370,000 vnđ

: 29,000,000 vnđ

Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF6531Z (W6)
Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF6531Z (W6)

Giá : 23,100,000 vnđ

: 18,450,000 vnđ

Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF23410AAA (W16) C2
Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF23410AAA (W16) C2

Giá : 17,000,000 vnđ

: 15,500,000 vnđ

Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF6631A (W7)
Nắp Rửa Điện Tử Washlet TOTO TCF6631A (W7)

Giá : 14,890,000 vnđ

: 11,800,000 vnđ

Bồn Cầu Điện Tử TOTO MS889CDRW15 Washlet
Bồn Cầu Điện Tử TOTO MS889CDRW15 Washlet

Giá : 31,360,000 vnđ

: 25,400,000 vnđ

Phụ kiện bệt Toto

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB005DCP
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB005DCP

Giá : 5,060,000 vnđ

: 4,352,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB005DG
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB005DG

Giá : 6,040,000 vnđ

: 5,194,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB005DNP
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB005DNP

Giá : 5,720,000 vnđ

: 4,919,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB006DCM
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB006DCM

Giá : 2,180,000 vnđ

: 1,875,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB006DNM
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB006DNM

Giá : 1,900,000 vnđ

: 1,634,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB007D
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB007D

Giá : 610,000 vnđ

: 525,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB007DCP
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB007DCP

Giá : 1,370,000 vnđ

: 1,178,000 vnđ

Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB007DP
Nắp đậy nút nhấn xả ToTo MB007DP

Giá : 1,370,000 vnđ

: 1,178,000 vnđ

Két nước âm tường TOTO WH035D
Két nước âm tường TOTO WH035D

Giá : 8,220,000 vnđ

: 7,069,000 vnđ

Két nước âm tường TOTO WH037D
Két nước âm tường TOTO WH037D

Giá : 8,440,000 vnđ

: 7,258,000 vnđ

Két nước âm tường TOTO WH040D
Két nước âm tường TOTO WH040D

Giá : 6,180,000 vnđ

: 5,315,000 vnđ

Két nước âm tường TOTO WH045D
Két nước âm tường TOTO WH045D

Giá : 7,900,000 vnđ

: 6,794,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang