Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Vòi Caesar nóng lạnh

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B170C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B170C -

Giá : 1,760,000 vnđ

: 1,330,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B150C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B150C -

Giá : 1,354,000 vnđ

: 1,150,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B150CP
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B150CP

Giá : 1,119,000 vnđ

: 952,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B152C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B152C -

Giá : 1,574,000 vnđ

: 1,337,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B152CP -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B152CP -

Giá : 1,295,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B260CP
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B260CP

Giá : 1,067,000 vnđ

: 850,000 vnđ

 Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B260C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B260C -

Giá : 1,178,000 vnđ

: 998,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B230C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B230C -

Giá : 2,299,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B229C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B229C -

Giá : 2,116,000 vnđ

: 1,798,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B642C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B642C -

Giá : 3,493,000 vnđ

: 2,969,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B228C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B228C -

Giá : 2,816,000 vnđ

: 2,100,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B305C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B305C -

Giá : 1,767,000 vnđ

: 1,502,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B301C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B301C -

Giá : 1,778,000 vnđ

: 1,511,000 vnđ

 Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B262CP -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B262CP -

Giá : 1,397,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B262C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B262C -

Giá : 1,398,000 vnđ

: 1,190,000 vnđ

Vòi chậu lavabo Caesar B400CP -
Vòi chậu lavabo Caesar B400CP -

Giá : 1,375,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B372C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B372C -

Giá : 1,643,000 vnđ

: 1,396,000 vnđ

 Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B370C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B370C -

Giá : 1,529,000 vnđ

: 1,299,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B312C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B312C -

Giá : 1,679,000 vnđ

: 1,427,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B310C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B310C -

Giá : 1,631,000 vnđ

: 1,385,000 vnđ

Vòi chậu lavabo Caesar B402CP -
Vòi chậu lavabo Caesar B402CP -

Giá : 1,639,000 vnđ

: 1,250,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B421C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B421C -

Giá : 3,699,000 vnđ

: 3,142,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B420C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B420C -

Giá : 3,487,000 vnđ

: 2,500,000 vnđ

Vòi chậu lavabo Caesar B430CP -
Vòi chậu lavabo Caesar B430CP -

Giá : 1,430,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi chậu lavabo Caesar B432CP -
Vòi chậu lavabo Caesar B432CP -

Giá : 1,672,000 vnđ

: 1,330,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B640C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B640C -

Giá : 3,443,000 vnđ

: 2,500,000 vnđ

Vòi chậu lavabo Caser B492CP -
Vòi chậu lavabo Caser B492CP -

Giá : 1,452,000 vnđ

: 1,150,000 vnđ

Vòi chậu lavabo Caesar B490CP -
Vòi chậu lavabo Caesar B490CP -

Giá : 1,155,000 vnđ

: 940,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B460C -
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar B460C -

Giá : 3,421,000 vnđ

: 2,500,000 vnđ

Vòi chậu lavabo liền sen Caesar B136C -
Vòi chậu lavabo liền sen Caesar B136C -

Giá : 1,793,000 vnđ

: 1,330,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT490BT
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT490BT

Giá : 891,000 vnđ

: 810,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B430CPW
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B430CPW

Giá : 1,430,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT430CP
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT430CP

Giá : 1,152,000 vnđ

: 1,037,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT400CP
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT400CP

Giá : 1,049,000 vnđ

: 895,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B560CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B560CU

Giá : 1,243,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B560CP
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B560CP

Giá : 1,243,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B490CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B490CU

Giá : 1,155,000 vnđ

: 940,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B400CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B400CU

Giá : 1,375,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B260CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B260CU

Giá : 1,067,000 vnđ

: 850,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B150CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B150CU

Giá : 1,119,000 vnđ

: 952,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B224C
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B224C

Giá : 2,219,000 vnđ

: 1,886,000 vnđ

 Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B680CT
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B680CT

Giá : 6,050,000 vnđ

: 4,400,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT228C
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar BT228C

Giá : 2,340,000 vnđ

: 1,989,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B751C
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B751C

Giá : 4,070,000 vnđ

: 3,000,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B225C
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B225C

Giá : 3,003,000 vnđ

: 2,200,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B562CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B562CU

Giá : 1,540,000 vnđ

: 1,250,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B562CP
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B562CP

Giá : 1,540,000 vnđ

: 1,200,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B492CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B492CU

Giá : 1,452,000 vnđ

: 1,150,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B432CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B432CU

Giá : 1,672,000 vnđ

: 1,200,000 vnđ

 Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B432CPW
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B432CPW

Giá : 1,733,000 vnđ

: 1,475,000 vnđ

 Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B402CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B402CU

Giá : 1,639,000 vnđ

: 1,250,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B262CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B262CU

Giá : 1,397,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B152CU
Vòi chậu lavabo nóng lạnh Caesar B152CU

Giá : 1,295,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar BT260CP
Vòi rửa lavabo nóng lạnh Caesar BT260CP

Giá : 815,000 vnđ

: 735,000 vnđ

Vòi nóng lạnh Caesar B770C
Vòi nóng lạnh Caesar B770C

Giá : 2,387,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Vòi Lavabo Nóng Lạnh B562CU
Vòi Lavabo Nóng Lạnh B562CU

Giá : 1,383,000 vnđ

: 1,217,000 vnđ

Vòi nóng lạnh B122CP & B122CU
Vòi nóng lạnh B122CP & B122CU

Giá : 1,045,000 vnđ

: 960,000 vnđ

Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B120CP - B120CU
Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B120CP - B120CU

Giá : 880,000 vnđ

: 700,000 vnđ

Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B380CP (B380CU)
Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B380CP (B380CU)

Giá : 968,000 vnđ

: 750,000 vnđ

Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B200CP - B200CU
Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B200CP - B200CU

Giá : 1,111,000 vnđ

: 900,000 vnđ

Vòi Lavabo Gắn Tường Caesar B308C Nóng Lạnh
Vòi Lavabo Gắn Tường Caesar B308C Nóng Lạnh

Giá : 2,321,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B350CU Nóng Lạnh
Vòi Lavabo Caesar B350CU Nóng Lạnh

Giá : 1,397,000 vnđ

: 1,130,000 vnđ

Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B390CP - B390CU
Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B390CP - B390CU

Giá : 1,408,000 vnđ

: 1,100,000 vnđ

Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B570CP - B570CU
Vòi Nóng Lạnh Lavabo CAESAR B570CP - B570CU

Giá : 1,562,000 vnđ

: 1,200,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B730CU Nóng Lạnh
Vòi Lavabo Caesar B730CU Nóng Lạnh

Giá : 1,804,000 vnđ

: 1,330,000 vnđ

Vòi Sen Caesar S743C Nóng Lạnh 3 Chế Độ
Vòi Sen Caesar S743C Nóng Lạnh 3 Chế Độ

Giá : 2,541,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B540CU Nóng Lạnh
Vòi Lavabo Caesar B540CU Nóng Lạnh

Giá : 2,266,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B840CU Nóng Lạnh
Vòi Lavabo Caesar B840CU Nóng Lạnh

Giá : 2,453,000 vnđ

: 2,200,000 vnđ

Vòi Sen Caesar S823C Nóng Lạnh 3 Chế Độ
Vòi Sen Caesar S823C Nóng Lạnh 3 Chế Độ

Giá : 3,421,000 vnđ

: 2,500,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B571CU Nóng Lạnh Cổ Cao
Vòi Lavabo Caesar B571CU Nóng Lạnh Cổ Cao

Giá : 2,156,000 vnđ

: 1,710,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B541CU Nóng Lạnh Cổ Cao
Vòi Lavabo Caesar B541CU Nóng Lạnh Cổ Cao

Giá : 3,179,000 vnđ

: 2,300,000 vnđ

Vòi Lavabo Caesar B900CU Dây Rút Nóng Lạnh
Vòi Lavabo Caesar B900CU Dây Rút Nóng Lạnh

Giá : 2,530,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Vòi Lạnh Lavabo Caesar B061CU Cao Cổ
Vòi Lạnh Lavabo Caesar B061CU Cao Cổ

Giá : 1,617,000 vnđ

: 1,300,000 vnđ

Vòi Nước Rửa Bát Inax SFV-800S Nóng Lạnh
Vòi Nước Rửa Bát Inax SFV-800S Nóng Lạnh

Giá : 2,900,000 vnđ

: 1,850,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang