Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

inax một khối

Bồn cầu một khối inax AC-900VRN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối inax AC-900VRN (Nắp êm)

Giá : 9,520,000 vnđ

: 6,000,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax C-909VN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối Inax C-909VN (Nắp êm)

Giá : 8,250,000 vnđ

: 7,425,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax C-909VN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối Inax C-909VN (Nắp êm)

Giá : 8,250,000 vnđ

: 7,425,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax AC-909VRN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối Inax AC-909VRN (Nắp êm)

Giá : 10,540,000 vnđ

: 9,000,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax AC-909VRN-1
Bồn cầu một khối Inax AC-909VRN-1

Giá : 10,430,000 vnđ

: 8,900,000 vnđ

Bồn cầu một khối inax AC-918VRN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối inax AC-918VRN (Nắp êm)

Giá : 9,960,000 vnđ

: 8,659,000 vnđ

Bồn cầu một khối inax AC-918VRN-1 (Nắp êm)
Bồn cầu một khối inax AC-918VRN-1 (Nắp êm)

Giá : 9,800,000 vnđ

: 8,533,000 vnđ

Bồn cầu một khối inax AC-939VN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối inax AC-939VN (Nắp êm)

Giá : 8,560,000 vnđ

: 6,500,000 vnđ

Bồn cầu một khối inax AC-991VRN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối inax AC-991VRN (Nắp êm)

Giá : 9,370,000 vnđ

: 7,900,000 vnđ

Bồn cầu inax New Xtreme AC-1008VRN
Bồn cầu inax New Xtreme AC-1008VRN

Giá : 13,460,000 vnđ

: 10,000,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax GC-3003VN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối Inax GC-3003VN (Nắp êm)

Giá : 15,400,000 vnđ

: 13,860,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-3003+CW-S15VN
Bồn cầu inax GC-3003+CW-S15VN

Giá : 15,775,000 vnđ

: 14,197,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-3003+CW-H21VN
Bồn cầu inax GC-3003+CW-H21VN

Giá : 22,860,000 vnđ

: 20,574,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-3003+CW-RS3VN
Bồn cầu inax GC-3003+CW-RS3VN

Giá : 34,380,000 vnđ

: 30,942,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax AC-4005VN (Nắp êm)
Bồn cầu một khối Inax AC-4005VN (Nắp êm)

Giá : 21,370,000 vnđ

: 15,500,000 vnđ

Bồn cầu Inax AC-1035VN
Bồn cầu Inax AC-1035VN

Giá : 17,230,000 vnđ

: 12,195,000 vnđ

Bồn cầu cao cấp inax AC-2700VN
Bồn cầu cao cấp inax AC-2700VN

Giá : 20,120,000 vnđ

: 12,550,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-2700-CW-H21VN
Bồn cầu inax GC-2700-CW-H21VN

Giá : 22,090,000 vnđ

: 19,881,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-2700-CW-RS3VN
Bồn cầu inax GC-2700-CW-RS3VN

Giá : 33,590,000 vnđ

: 30,231,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-2700-CW-H23VN
Bồn cầu inax GC-2700-CW-H23VN

Giá : 24,155,000 vnđ

: 21,739,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax AC-1135VN
Bồn cầu một khối Inax AC-1135VN

Giá : 17,200,000 vnđ

: 12,500,000 vnđ

Bồn cầu một khối Inax AC-959VAN
Bồn cầu một khối Inax AC-959VAN

Giá : 6,890,000 vnđ

: 5,500,000 vnđ

Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200
Bồn Cầu INAX AC-902VN (AC902VN) 1 Khối Dòng S200

Giá : 9,510,000 vnđ

: 7,000,000 vnđ

Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200
Bồn Cầu INAX AC-912VN (AC912VN) 1 Khối Dòng S200

Giá : 9,230,000 vnđ

: 6,800,000 vnđ

inax hai khối

Bồn cầu hai khối Inax C-108VA
Bồn cầu hai khối Inax C-108VA

Giá : 2,370,000 vnđ

: 2,200,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Inax C-108VAN
Bồn cầu hai khối Inax C-108VAN

Giá : 2,570,000 vnđ

: 2,150,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-117VA
Bồn cầu hai khối inax C-117VA

Giá : 2,160,000 vnđ

: 1,800,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-117VAN
Bồn cầu hai khối inax C-117VAN

Giá : 2,310,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-306VA
Bồn cầu hai khối inax C-306VA

Giá : 2,770,000 vnđ

: 2,300,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-306VAN
Bồn cầu hai khối inax C-306VAN

Giá : 2,990,000 vnđ

: 2,473,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-333VT (Nắp thường)
Bồn cầu hai khối inax C-333VT (Nắp thường)

Giá : 2,025,000 vnđ

: 1,823,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-333VTN
Bồn cầu hai khối inax C-333VTN

Giá : 2,280,000 vnđ

: 2,052,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-504VWN
Bồn cầu hai khối inax C-504VWN

Giá : 2,810,000 vnđ

: 2,585,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-702VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax C-702VRN (Nắp êm)

Giá : 3,360,000 vnđ

: 3,024,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-711VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax C-711VRN (Nắp êm)

Giá : 3,195,000 vnđ

: 2,876,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-801VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax C-801VRN (Nắp êm)

Giá : 3,865,000 vnđ

: 3,479,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-828VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax C-828VRN (Nắp êm)

Giá : 3,430,000 vnđ

: 3,087,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-907VN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax C-907VN (Nắp êm)

Giá : 6,385,000 vnđ

: 5,747,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax GC-907VN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax GC-907VN (Nắp êm)

Giá : 6,655,000 vnđ

: 5,989,000 vnđ

Bồn cầu inax GC-927VN (Nắp êm)
Bồn cầu inax GC-927VN (Nắp êm)

Giá : 5,985 vnđ

: 5,147 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-504VAN
Bồn cầu hai khối inax C-504VAN

Giá : 3,270,000 vnđ

: 2,600,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax AC-504VAN
Bồn cầu hai khối inax AC-504VAN

Giá : 3,830,000 vnđ

: 2,800,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax AC-504VWN
Bồn cầu hai khối inax AC-504VWN

Giá : 3,160,000 vnđ

: 2,844,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax GC-702VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax GC-702VRN (Nắp êm)

Giá : 3,525,000 vnđ

: 3,172,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax GC-711VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax GC-711VRN (Nắp êm)

Giá : 3,465,000 vnđ

: 3,118,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax GC-801VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax GC-801VRN (Nắp êm)

Giá : 4,130,000 vnđ

: 3,717,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Inax AC-808VN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối Inax AC-808VN (Nắp êm)

Giá : 4,190,000 vnđ

: 3,771,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax GC-828VRN (Nắp êm)
Bồn cầu hai khối inax GC-828VRN (Nắp êm)

Giá : 3,695,000 vnđ

: 3,325,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Inax AC-838VN Nắp êm
Bồn cầu hai khối Inax AC-838VN Nắp êm

Giá : 3,980,000 vnđ

: 3,582,000 vnđ

Bồn cầu hai khối Inax AC-700VAN Nắp êm
Bồn cầu hai khối Inax AC-700VAN Nắp êm

Giá : 4,380,000 vnđ

: 3,200,000 vnđ

Bồn cầu 2 khối Inax AC-710VAN nắp rơi êm
Bồn cầu 2 khối Inax AC-710VAN nắp rơi êm

Giá : 4,380,000 vnđ

: 3,300,000 vnđ

Bồn Cầu INAX ACT-602VN 2 Khối Xả Tự Động
Bồn Cầu INAX ACT-602VN 2 Khối Xả Tự Động

Giá : 6,400,000 vnđ

: 4,900,000 vnđ

Bồn Cầu INAX ACT-832VN 2 Khối Xả Cảm ứng
Bồn Cầu INAX ACT-832VN 2 Khối Xả Cảm ứng

Giá : 7,170,000 vnđ

: 5,690,000 vnđ

Bồn Cầu INAX C-514VAN (C514VAN ) 2 Khối
Bồn Cầu INAX C-514VAN (C514VAN ) 2 Khối

Giá : 3,270,000 vnđ

: 2,700,000 vnđ

Bồn Cầu INAX AC-504VAN-2 2 Khối Aqua Ceramic
Bồn Cầu INAX AC-504VAN-2 2 Khối Aqua Ceramic

Giá : 3,830,000 vnđ

: 3,300,000 vnđ

inax thoát ngang

Bồn cầu hai khối inax C-306VPT (Thoát ngang)
Bồn cầu hai khối inax C-306VPT (Thoát ngang)

Giá : 3,340,000 vnđ

: 2,900,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-306VPTN
Bồn cầu hai khối inax C-306VPTN

Giá : 3,140,000 vnđ

: 2,600,000 vnđ

Bồn cầu hai khối inax C-333VPT
Bồn cầu hai khối inax C-333VPT

Giá : 2,530,000 vnđ

: 2,277,000 vnđ

inax điện tử

Bồn cầu cảm ứng INAX SATIS GC-218VN/BW1
Bồn cầu cảm ứng INAX SATIS GC-218VN/BW1

Giá : 69,025,000 vnđ

: 62,123,000 vnđ

Bồn cầu điện tử INAX SATIS GC-218VN-LS1/BW1
Bồn cầu điện tử INAX SATIS GC-218VN-LS1/BW1

Giá : 74,465,000 vnđ

: 67,019,000 vnđ

Bồn cầu điện tử INAX SATIS GC-218VN-LS2/BW1
Bồn cầu điện tử INAX SATIS GC-218VN-LS2/BW1

Giá : 74,465,000 vnđ

: 67,019,000 vnđ

Bồn cầu điện tử Inax AC-618VN
Bồn cầu điện tử Inax AC-618VN

Giá : 89,990,000 vnđ

: 85,490,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN/BKG Màu Đen
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN/BKG Màu Đen

Giá : 155,740,000 vnđ

: 94,000,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-G216VN

Giá : 107,070,000 vnđ

: 66,000,000 vnđ

Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-618VN (AC618VN)
Bồn Cầu Thông Minh INAX AC-618VN (AC618VN)

Giá : 104,130,000 vnđ

: 64,500,000 vnđ

inax két âm tường

Bồn cầu treo tường inax AC-22PVN
Bồn cầu treo tường inax AC-22PVN

Giá : 12,640,000 vnđ

: 11,900,000 vnđ

Bồn cầu treo tường inax AC-23PVN (Nắp êm)
Bồn cầu treo tường inax AC-23PVN (Nắp êm)

Giá : 10,580,000 vnđ

: 10,100,000 vnđ

Phụ kiện bệt inax

Nắp điện tử bồn cầu Inax CW-S15VN
Nắp điện tử bồn cầu Inax CW-S15VN

Giá : 1,850,000 vnđ

: 1,480,000 vnđ

Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102A
Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102A

Giá : 370,000 vnđ

: 290,000 vnđ

Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M
Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-102M

Giá : 470,000 vnđ

: 368,000 vnđ

Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-105MM
Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-105MM

Giá : 990,000 vnđ

: 900,000 vnđ

Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-105MP
Vòi xịt vệ sinh Inax CFV-105MP

Giá : 990,000 vnđ

: 850,000 vnđ

Nắp rửa điện tử Inax CW-H17VN
Nắp rửa điện tử Inax CW-H17VN

Giá : 8,050,000 vnđ

: 7,084,000 vnđ

Nắp rửa điện tử Inax CW-H18VN
Nắp rửa điện tử Inax CW-H18VN

Giá : 9,200,000 vnđ

: 6,600,000 vnđ

Nắp rửa điện tử INAX CW-KA22AVN
Nắp rửa điện tử INAX CW-KA22AVN

Giá : 21,920,000 vnđ

: 19,289,000 vnđ

Nắp rửa điện tử INAX CW-KB22AVN
Nắp rửa điện tử INAX CW-KB22AVN

Giá : 14,210,000 vnđ

: 12,504,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang