Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

inax treo tường

Chậu lavabo đặt bàn đá inax L-293V
Chậu lavabo đặt bàn đá inax L-293V

Giá : 2,460,000 vnđ

: 2,337,000 vnđ

Chậu lavabo chân lửng inax L-288V & L-288VC
Chậu lavabo chân lửng inax L-288V & L-288VC

Giá : 1,840,000 vnđ

: 1,578,000 vnđ

Chậu lavabo chân lửng inax L-285V & L-288VC
Chậu lavabo chân lửng inax L-285V & L-288VC

Giá : 1,480,000 vnđ

: 1,300,000 vnđ

Chậu lavabo chân dài inax L-285V & L-288VD
Chậu lavabo chân dài inax L-285V & L-288VD

Giá : 1,480,000 vnđ

: 1,208,000 vnđ

Chậu lavabo chân dài inax L-288V & L-288VD
Chậu lavabo chân dài inax L-288V & L-288VD

Giá : 1,840,000 vnđ

: 1,495,000 vnđ

Chậu rửa lavabo inax L-298V&L-298VD (Chân dài)
Chậu rửa lavabo inax L-298V&L-298VD (Chân dài)

Giá : 2,290,000 vnđ

: 2,061,000 vnđ

Chậu rửa treo tường inax S-17V
Chậu rửa treo tường inax S-17V

Giá : 1,880,000 vnđ

: 1,820,000 vnđ

Chậu lavabo chân lửng inax GL-285V & L-288VC
Chậu lavabo chân lửng inax GL-285V & L-288VC

Giá : 1,280,000 vnđ

: 1,152,000 vnđ

Chậu lavabo chân dài inax GL-285V & L-288VD
Chậu lavabo chân dài inax GL-285V & L-288VD

Giá : 1,280,000 vnđ

: 1,152,000 vnđ

Chậu lavabo chân lửng inax L-297V & L-297VC
Chậu lavabo chân lửng inax L-297V & L-297VC

Giá : 1,656,000 vnđ

: 1,490,000 vnđ

Chậu lavabo chân lửng inax GL-297V & L-297VC
Chậu lavabo chân lửng inax GL-297V & L-297VC

Giá : 1,786,000 vnđ

: 1,607,000 vnđ

Chậu rửa chân lửng inax L-298V&L-298VC
Chậu rửa chân lửng inax L-298V&L-298VC

Giá : 1,090,000 vnđ

: 910,000 vnđ

Chậu rửa treo tường inax GS-17V
Chậu rửa treo tường inax GS-17V

Giá : 1,535,000 vnđ

: 1,382,000 vnđ

Chậu rửa lavabo treo tường INAX L-280V
Chậu rửa lavabo treo tường INAX L-280V

Giá : 450,000 vnđ

: 400,000 vnđ

Chậu lavabo chân dài inax L-282V & L-284VD
Chậu lavabo chân dài inax L-282V & L-284VD

Giá : 1,130,000 vnđ

: 1,035,000 vnđ

Chậu rửa lavabo treo tường inax L-283V
Chậu rửa lavabo treo tường inax L-283V

Giá : 380,000 vnđ

: 342,000 vnđ

Chậu lavabo chân lửng inax L-284V & L-284VC
Chậu lavabo chân lửng inax L-284V & L-284VC

Giá : 1,340,000 vnđ

: 1,140,000 vnđ

Chậu lavabo chân dài inax L-284V & L-284VD
Chậu lavabo chân dài inax L-284V & L-284VD

Giá : 1,340,000 vnđ

: 1,140,000 vnđ

Chậu rửa chân dài inax L-298V&L-298VD
Chậu rửa chân dài inax L-298V&L-298VD

Giá : 2,290,000 vnđ

: 2,061,000 vnđ

Lavabo Inax L-312V Đặt Bàn 530 x 435 mm
Lavabo Inax L-312V Đặt Bàn 530 x 435 mm

Giá : 1,630,000 vnđ

: 950,000 vnđ

inax âm bàn

Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2094V
Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2094V

Giá : 2,180,000 vnđ

: 1,650,000 vnđ

Chậu lavabo âm bàn đá inax L-2293V
Chậu lavabo âm bàn đá inax L-2293V

Giá : 1,360,000 vnđ

: 1,120,000 vnđ

Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2293V
Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2293V

Giá : 1,640,000 vnđ

: 1,350,000 vnđ

Chậu lavabo âm bàn đá inax L-2298V
Chậu lavabo âm bàn đá inax L-2298V

Giá : 1,950,000 vnđ

: 1,500,000 vnđ

Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2298V
Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2298V

Giá : 2,230,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Chậu rửa lavabo Inax AL-2216V
Chậu rửa lavabo Inax AL-2216V

Giá : 1,740,000 vnđ

: 1,350,000 vnđ

Chậu rửa lavabo Inax L-2216V
Chậu rửa lavabo Inax L-2216V

Giá : 1,450,000 vnđ

: 1,120,000 vnđ

inax dương vành

Chậu lavabo bán âm bàn inax L-2395V
Chậu lavabo bán âm bàn inax L-2395V

Giá : 1,160,000 vnđ

: 940,000 vnđ

Chậu lavabo bán âm bàn inax AL-2395V
Chậu lavabo bán âm bàn inax AL-2395V

Giá : 1,450,000 vnđ

: 1,160,000 vnđ

Chậu lavabo âm bàn đá inax L-2396V
Chậu lavabo âm bàn đá inax L-2396V

Giá : 980,000 vnđ

: 931,000 vnđ

Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2396V
Chậu lavabo âm bàn đá inax AL-2396V

Giá : 1,180,000 vnđ

: 1,121,000 vnđ

Chậu lavabo bán âm bàn đá inax L-2397V
Chậu lavabo bán âm bàn đá inax L-2397V

Giá : 3,190,000 vnđ

: 2,600,000 vnđ

Chậu lavabo bán âm bàn đá inax AL-2397V
Chậu lavabo bán âm bàn đá inax AL-2397V

Giá : 3,450,000 vnđ

: 2,750,000 vnđ

inax dương bàn

Chậu lavabo đặt bàn inax L-292V (EC, FC)
Chậu lavabo đặt bàn inax L-292V (EC, FC)

Giá : 770,000 vnđ

: 731,500 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax AL-292V
Chậu lavabo đặt bàn inax AL-292V

Giá : 970,000 vnđ

: 921,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn đá inax AL-293V
Chậu lavabo đặt bàn đá inax AL-293V

Giá : 2,660,000 vnđ

: 2,527,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn đá inax L-294V
Chậu lavabo đặt bàn đá inax L-294V

Giá : 2,590,000 vnđ

: 2,123,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn đá inax AL-294V
Chậu lavabo đặt bàn đá inax AL-294V

Giá : 2,870,000 vnđ

: 2,313,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn inax L-296V
Chậu rửa lavabo đặt bàn inax L-296V

Giá : 2,450,000 vnđ

: 2,327,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn inax AL-296V
Chậu rửa lavabo đặt bàn inax AL-296V

Giá : 2,650,000 vnđ

: 2,517,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn inax L-300V
Chậu rửa lavabo đặt bàn inax L-300V

Giá : 3,093,000 vnđ

: 2,690,000 vnđ

Chậu rửa lavabo đặt bàn inax AL-300V
Chậu rửa lavabo đặt bàn inax AL-300V

Giá : 3,293,000 vnđ

: 2,864,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax L-333V
Chậu lavabo đặt bàn inax L-333V

Giá : 2,070,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax GL-333V
Chậu lavabo đặt bàn inax GL-333V

Giá : 2,340,000 vnđ

: 1,950,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax L-445V
Chậu lavabo đặt bàn inax L-445V

Giá : 2,030,000 vnđ

: 1,640,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax AL-445V
Chậu lavabo đặt bàn inax AL-445V

Giá : 2,300,000 vnđ

: 1,900,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax L-465V
Chậu lavabo đặt bàn inax L-465V

Giá : 2,420,000 vnđ

: 1,850,000 vnđ

Chậu lavabo đặt bàn inax AL-465V
Chậu lavabo đặt bàn inax AL-465V

Giá : 2,690,000 vnđ

: 2,100,000 vnđ

Chậu rửa lavabo Inax AL-536V
Chậu rửa lavabo Inax AL-536V

Giá : 3,820,000 vnđ

: 2,700,000 vnđ

Chậu Rửa Lavabo Inax L-295V Đặt Bàn Tròn
Chậu Rửa Lavabo Inax L-295V Đặt Bàn Tròn

Giá : 1,770,000 vnđ

: 1,140,000 vnđ

Chậu Rửa Lavabo Inax L-2398V Dương Vành
Chậu Rửa Lavabo Inax L-2398V Dương Vành

Giá : 1,620,000 vnđ

: 1,000,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang