Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Chậu Gorlde 1 hố

Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-010
Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-010

Giá : 930,000 vnđ

: 837,000 vnđ

Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-011
Chậu rửa bát 1 hố Gorlde GD-011

Giá : 1,080,000 vnđ

: 972,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-017
Chậu rửa bát Gorlde GD-017

Giá : 1,150,000 vnđ

: 1,035,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-018
Chậu rửa bát Gorlde GD-018

Giá : 1,330,000 vnđ

: 1,197,000 vnđ

Loại Chậu rửa bát Gorlde GD-019
Loại Chậu rửa bát Gorlde GD-019

Giá : 950,000 vnđ

: 855,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-027
Chậu rửa bát Gorlde GD-027

Giá : 1,540,000 vnđ

: 1,386,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-037
Chậu rửa bát Gorlde GD-037

Giá : 1,030,000 vnđ

: 927,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD 919
Chậu rửa bát Gorlde GD 919

Giá : 1,890,000 vnđ

: 1,700,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-020
Chậu rửa bát Gorlde GD-020

Giá : 1,140,000 vnđ

: 1,026,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0288
Chậu rửa bát Gorlde GD-0288

Giá : 1,680,000 vnđ

: 1,512,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0289
Chậu rửa bát Gorlde GD-0289

Giá : 1,450,000 vnđ

: 1,305,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0290
Chậu rửa bát Gorlde GD-0290

Giá : 1,260,000 vnđ

: 1,134,000 vnđ

 Chậu rửa bát Gorlde GD-0291
Chậu rửa bát Gorlde GD-0291

Giá : 1,210,000 vnđ

: 1,089,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-0293
Chậu rửa bát Gorlde GD-0293

Giá : 1,260,000 vnđ

: 1,134,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5326
Chậu rửa bát Gorlde GD-5326

Giá : 2,640,000 vnđ

: 2,376,000 vnđ

Chậu Gorlde 2 hố

 Chậu rửa bát Gorlde GD-5426
Chậu rửa bát Gorlde GD-5426

Giá : 2,650,000 vnđ

: 2,385,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde B210
Chậu rửa bát Gorlde B210

Giá : 1,660,000 vnđ

: 1,494,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5505
Chậu rửa bát Gorlde GD-5505

Giá : 2,110,000 vnđ

: 1,899,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5506
Chậu rửa bát Gorlde GD-5506

Giá : 2,770,000 vnđ

: 2,493,000 vnđ

 Chậu rửa bát Gorlde GD-5525
Chậu rửa bát Gorlde GD-5525

Giá : 2,940,000 vnđ

: 2,646,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5526
Chậu rửa bát Gorlde GD-5526

Giá : 2,650,000 vnđ

: 2,385,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-9037
Chậu rửa bát Gorlde GD-9037

Giá : 3,340,000 vnđ

: 3,006,000 vnđ

 chậu rửa bát cao cấp Gorlde GD-9039
chậu rửa bát cao cấp Gorlde GD-9039

Giá : 6,300,000 vnđ

: 5,670,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5212
Chậu rửa bát Gorlde GD-5212

Giá : 2,440,000 vnđ

: 2,196,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5222
Chậu rửa bát Gorlde GD-5222

Giá : 2,440,000 vnđ

: 2,196,000 vnđ

 Chậu rửa bát Gorlde GD-5304
Chậu rửa bát Gorlde GD-5304

Giá : 2,260,000 vnđ

: 2,034,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5406
Chậu rửa bát Gorlde GD-5406

Giá : 3,180,000 vnđ

: 2,862,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5612
Chậu rửa bát Gorlde GD-5612

Giá : 2,610,000 vnđ

: 2,349,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5812
Chậu rửa bát Gorlde GD-5812

Giá : 1,950,000 vnđ

: 1,755,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5902
Chậu rửa bát Gorlde GD-5902

Giá : 1,860,000 vnđ

: 1,674,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5302
Chậu rửa bát Gorlde GD-5302

Giá : 1,710,000 vnđ

: 1,539,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5312
Chậu rửa bát Gorlde GD-5312

Giá : 2,160,000 vnđ

: 1,944,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5402
Chậu rửa bát Gorlde GD-5402

Giá : 1,630,000 vnđ

: 1,467,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5404
Chậu rửa bát Gorlde GD-5404

Giá : 2,170,000 vnđ

: 1,953,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5416
Chậu rửa bát Gorlde GD-5416

Giá : 3,040,000 vnđ

: 2,736,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5502
Chậu rửa bát Gorlde GD-5502

Giá : 1,590,000 vnđ

: 1,431,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5602
Chậu rửa bát Gorlde GD-5602

Giá : 1,560,000 vnđ

: 1,404,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5702
Chậu rửa bát Gorlde GD-5702

Giá : 1,480,000 vnđ

: 1,332,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5712
Chậu rửa bát Gorlde GD-5712

Giá : 1,830,000 vnđ

: 1,647,000 vnđ

Chậu rửa bát inox Gorlde B208
Chậu rửa bát inox Gorlde B208

Giá : 1,330,000 vnđ

: 1,197,000 vnđ

 Chậu rửa bát inox Gorlde B209
Chậu rửa bát inox Gorlde B209

Giá : 1,390,000 vnđ

: 1,251,000 vnđ

Chậu rửa bát inox Gorlde B211
Chậu rửa bát inox Gorlde B211

Giá : 1,500,000 vnđ

: 1,350,000 vnđ

Chậu Gorlde 3 hố

 Chậu rửa bát Gorlde GD-025
Chậu rửa bát Gorlde GD-025

Giá : 1,920,000 vnđ

: 1,728,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5012
Chậu rửa bát Gorlde GD-5012

Giá : 1,810,000 vnđ

: 1,629,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5103
Chậu rửa bát Gorlde GD-5103

Giá : 2,500,000 vnđ

: 2,250,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5203
Chậu rửa bát Gorlde GD-5203

Giá : 2,670,000 vnđ

: 2,403,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5403
Chậu rửa bát Gorlde GD-5403

Giá : 2,520,000 vnđ

: 2,268,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5503
Chậu rửa bát Gorlde GD-5503

Giá : 4,170,000 vnđ

: 3,753,000 vnđ

 Chậu rửa bát Gorlde GD-5630
Chậu rửa bát Gorlde GD-5630

Giá : 3,210,000 vnđ

: 2,889,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-5803
Chậu rửa bát Gorlde GD-5803

Giá : 2,450,000 vnđ

: 2,205,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-9035
Chậu rửa bát Gorlde GD-9035

Giá : 3,340,000 vnđ

: 3,006,000 vnđ

Chậu Gorlde SUS 304

Chậu rửa bát Gorlde GD-918
Chậu rửa bát Gorlde GD-918

Giá : 1,530,000 vnđ

: 1,377,000 vnđ

 Chậu rửa bát kèm tủ Gorlde GD-925
Chậu rửa bát kèm tủ Gorlde GD-925

Giá : 1,960,000 vnđ

: 1,764,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-927
Chậu rửa bát Gorlde GD-927

Giá : 2,470,000 vnđ

: 2,223,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-949
Chậu rửa bát Gorlde GD-949

Giá : 3,300,000 vnđ

: 2,970,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-953
Chậu rửa bát Gorlde GD-953

Giá : 3,300,000 vnđ

: 2,970,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde GD-955
Chậu rửa bát Gorlde GD-955

Giá : 3,870,000 vnđ

: 3,483,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde G1
Chậu rửa bát Gorlde G1

Giá : 6,760,000 vnđ

: 6,084,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde G2
Chậu rửa bát Gorlde G2

Giá : 6,760,000 vnđ

: 6,084,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde G3
Chậu rửa bát Gorlde G3

Giá : 6,100,000 vnđ

: 5,490,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde G8
Chậu rửa bát Gorlde G8

Giá : 4,450,000 vnđ

: 4,005,000 vnđ

Chậu rửa bát Gorlde G9
Chậu rửa bát Gorlde G9

Giá : 4,620,000 vnđ

: 4,158,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang