Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Móc áo Cleanmax

Móc treo áo Cleanmax TM05
Móc treo áo Cleanmax TM05

Giá : 700,000 vnđ

: 560,000 vnđ

Móc treo áo Cleanmax 96012
Móc treo áo Cleanmax 96012

Giá : 880,000 vnđ

: 700,000 vnđ

Móc treo áo Cleanmax 11012
Móc treo áo Cleanmax 11012

Giá : 380,000 vnđ

: 304,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax

Vắt khăn Cleanmax 99003
Vắt khăn Cleanmax 99003

Giá : 1,960,000 vnđ

: 1,568,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 88003
Vắt khăn Cleanmax 88003

Giá : 2,500,000 vnđ

: 1,950,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 38003
Vắt khăn Cleanmax 38003

Giá : 2,100,000 vnđ

: 1,680,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 29003
Vắt khăn Cleanmax 29003

Giá : 1,840,000 vnđ

: 1,472,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 24003
Vắt khăn Cleanmax 24003

Giá : 2,360,000 vnđ

: 1,888,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 19003
Vắt khăn Cleanmax 19003

Giá : 2,780,000 vnđ

: 2,220,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 11003
Vắt khăn Cleanmax 11003

Giá : 2,460,000 vnđ

: 1,968,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 1803
Vắt khăn Cleanmax 1803

Giá : vnđ

: vnđ

Vắt khăn Cleanmax 99002
Vắt khăn Cleanmax 99002

Giá : 980,000 vnđ

: 784,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 88002
Vắt khăn Cleanmax 88002

Giá : 1,500,000 vnđ

: 1,200,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 79002
Vắt khăn Cleanmax 79002

Giá : 1,120,000 vnđ

: 896,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 36002
Vắt khăn Cleanmax 36002

Giá : 1,180,000 vnđ

: 944,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 31002
Vắt khăn Cleanmax 31002

Giá : 780,000 vnđ

: 624,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 19002
Vắt khăn Cleanmax 19002

Giá : 1,680,000 vnđ

: 1,344,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 1002
Vắt khăn Cleanmax 1002

Giá : vnđ

: vnđ

Vắt khăn Cleanmax 99001
Vắt khăn Cleanmax 99001

Giá : 640,000 vnđ

: 512,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 96001
Vắt khăn Cleanmax 96001

Giá : 1,200,000 vnđ

: 960,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 88001
Vắt khăn Cleanmax 88001

Giá : 900,000 vnđ

: 720,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 79001
Vắt khăn Cleanmax 79001

Giá : 700,000 vnđ

: 560,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 38001
Vắt khăn Cleanmax 38001

Giá : 780,000 vnđ

: 624,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 36001
Vắt khăn Cleanmax 36001

Giá : 700,000 vnđ

: 560,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 31001
Vắt khăn Cleanmax 31001

Giá : 460,000 vnđ

: 390,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 29001
Vắt khăn Cleanmax 29001

Giá : 620,000 vnđ

: 496,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 24001
Vắt khăn Cleanmax 24001

Giá : 840,000 vnđ

: 672,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 23001B
Vắt khăn Cleanmax 23001B

Giá : 700,000 vnđ

: 600,000 vnđ

 Vắt khăn Cleanmax 23001
Vắt khăn Cleanmax 23001

Giá : 840,000 vnđ

: 672,000 vnđ

 Vắt khăn Cleanmax 11001
Vắt khăn Cleanmax 11001

Giá : 980,000 vnđ

: 784,000 vnđ

Vắt khăn Cleanmax 1001
Vắt khăn Cleanmax 1001

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ kính Cleanmax

Kệ kính Cleanmax 99005
Kệ kính Cleanmax 99005

Giá : 860,000 vnđ

: 688,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 88005
Kệ kính Cleanmax 88005

Giá : 1,380,000 vnđ

: 1,104,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 79005
Kệ kính Cleanmax 79005

Giá : 780,000 vnđ

: 624,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 38005
Kệ kính Cleanmax 38005

Giá : 780,000 vnđ

: 624,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 36005
Kệ kính Cleanmax 36005

Giá : 720,000 vnđ

: 576,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 31005
Kệ kính Cleanmax 31005

Giá : 540,000 vnđ

: 432,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 27005
Kệ kính Cleanmax 27005

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ kính Cleanmax 23005
Kệ kính Cleanmax 23005

Giá : 1,140,000 vnđ

: 920,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 19005
Kệ kính Cleanmax 19005

Giá : 1,580,000 vnđ

: 1,264,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 11005
Kệ kính Cleanmax 11005

Giá : 980,000 vnđ

: 784,000 vnđ

Kệ kính Cleanmax 1005
Kệ kính Cleanmax 1005

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax

Kệ cốc Cleanmax 99011
Kệ cốc Cleanmax 99011

Giá : 820,000 vnđ

: 656,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 96011
Kệ cốc Cleanmax 96011

Giá : 1,100,000 vnđ

: 880,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 88011
Kệ cốc Cleanmax 88011

Giá : 900,000 vnđ

: 720,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 72011
Kệ cốc Cleanmax 72011

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax 38011
Kệ cốc Cleanmax 38011

Giá : 660,000 vnđ

: 528,000 vnđ

 Kệ cốc Cleanmax 36011
Kệ cốc Cleanmax 36011

Giá : 580,000 vnđ

: 464,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 31011
Kệ cốc Cleanmax 31011

Giá : 480,000 vnđ

: 390,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 25011
Kệ cốc Cleanmax 25011

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax 24010
Kệ cốc Cleanmax 24010

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax 23011B
Kệ cốc Cleanmax 23011B

Giá : 660,000 vnđ

: 528,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 23011
Kệ cốc Cleanmax 23011

Giá : 760,000 vnđ

: 608,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 19010
Kệ cốc Cleanmax 19010

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax 18011
Kệ cốc Cleanmax 18011

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax 12010
Kệ cốc Cleanmax 12010

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ cốc Cleanmax 11011
Kệ cốc Cleanmax 11011

Giá : 960,000 vnđ

: 768,000 vnđ

Kệ cốc Cleanmax 1011
Kệ cốc Cleanmax 1011

Giá : vnđ

: vnđ

Phụ kiện khác

Lô giấy Cleanmax 99013-1
Lô giấy Cleanmax 99013-1

Giá : 580,000 vnđ

: 464,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 96013
Lô giấy Cleanmax 96013

Giá : 1,100,000 vnđ

: 880,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 88013
Lô giấy Cleanmax 88013

Giá : 780,000 vnđ

: 624,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 38013-1
Lô giấy Cleanmax 38013-1

Giá : 660,000 vnđ

: 528,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 36013-1
Lô giấy Cleanmax 36013-1

Giá : 580,000 vnđ

: 464,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 36013
Lô giấy Cleanmax 36013

Giá : vnđ

: vnđ

Lô giấy Cleanmax 31013
Lô giấy Cleanmax 31013

Giá : 400,000 vnđ

: 320,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 25013
Lô giấy Cleanmax 25013

Giá : vnđ

: vnđ

Lô giấy Cleanmax 24013
Lô giấy Cleanmax 24013

Giá : 560,000 vnđ

: 448,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 23013
Lô giấy Cleanmax 23013

Giá : 600,000 vnđ

: vnđ

Lô giấy Cleanmax 19013
Lô giấy Cleanmax 19013

Giá : 900,000 vnđ

: 720,000 vnđ

Lô giấy Cleanmax 18013
Lô giấy Cleanmax 18013

Giá : vnđ

: vnđ

Lô giấy Cleanmax 12013
Lô giấy Cleanmax 12013

Giá : vnđ

: vnđ

Lô giấy Cleanmax 10013
Lô giấy Cleanmax 10013

Giá : vnđ

: vnđ

Kệ xà phòng Cleanmax 99008
Kệ xà phòng Cleanmax 99008

Giá : 580,000 vnđ

: 464,000 vnđ

Kệ xà phòng Cleanmax 24008
Kệ xà phòng Cleanmax 24008

Giá : 760,000 vnđ

: 608,000 vnđ

Kệ xà phòng Cleanmax 23008
Kệ xà phòng Cleanmax 23008

Giá : 600,000 vnđ

: vnđ

Kệ xà phòng Cleanmax 19008
Kệ xà phòng Cleanmax 19008

Giá : 920,000 vnđ

: 736,000 vnđ

Kệ đựng đồ Cleanmax 29006
Kệ đựng đồ Cleanmax 29006

Giá : 1,460,000 vnđ

: 1,168,000 vnđ

Kệ đựng đồ Cleanmax 34664
Kệ đựng đồ Cleanmax 34664

Giá : 840,000 vnđ

: 672,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang