Gạch ốp lát

Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Ánh
Tư vấn viên : 1

Mrs. Ánh: 0968975199 Zalo

Yahoo
Skyper
Mrs. Thoa
Tư vấn viên : 2

Mrs. Thoa: 0988.646.249 Zalo

Yahoo
Skyper

Vòi Toto nóng lạnh

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DGL301R
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DGL301R

Giá : 1,930,000 vnđ

: 1,698,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL218#PG
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL218#PG

Giá : 19,400,000 vnđ

: 16,864,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL320
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL320

Giá : 5,110,000 vnđ

: 4,395,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL320-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL320-1

Giá : 5,680,000 vnđ

: 4,885,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL320-2
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL320-2

Giá : 6,240,000 vnđ

: 5,366,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL345A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL345A

Giá : 4,200,000 vnđ

: 3,612,000 vnđ

Vòi chậu nóng lạnh TOTO DL349E
Vòi chậu nóng lạnh TOTO DL349E

Giá : 23,320,000 vnđ

: 20,005,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL354
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL354

Giá : 2,220,000 vnđ

: 1,909,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL354S
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL354S

Giá : 2,220,000 vnđ

: 1,909,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DLB201
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DLB201

Giá : 8,630,000 vnđ

: 7,422,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DLB301
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DLB301

Giá : 8,180,000 vnđ

: 7,035,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DLB303
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DLB303

Giá : 9,420,000 vnđ

: 8,101,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS205A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS205A

Giá : 2,950,000 vnđ

: 2,537,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS222A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS222A

Giá : 4,320,000 vnđ

: 3,715,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS222AY
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS222AY

Giá : 5,340,000 vnđ

: 4,592,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS240A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS240A

Giá : 3,750,000 vnđ

: 3,225,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS240AX
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS240AX

Giá : 4,410,000 vnđ

: 3,793,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS240AY
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS240AY

Giá : 4,720,000 vnđ

: 4,059,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS242A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS242A

Giá : 4,030,000 vnđ

: 3,466,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS250A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS250A

Giá : 4,830,000 vnđ

: 4,154,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS250AX
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS250AX

Giá : 5,450,000 vnđ

: 4,687,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS250AY
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS250AY

Giá : 5,790,000 vnđ

: 4,979,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS260A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS260A

Giá : 2,880,000 vnđ

: 2,477,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS268N
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS268N

Giá : 2,780,000 vnđ

: 2,391,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS561A
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TS561A

Giá : 2,110,000 vnđ

: 1,814,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR301F-1RR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR301F-1RR

Giá : 3,720,000 vnđ

: 3,273,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR301FV-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR301FV-1

Giá : 5,480,000 vnđ

: 4,822,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR302F-1N
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR302F-1N

Giá : 3,720,000 vnđ

: 3,273,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR302FV-1
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TTLR302FV-1

Giá : 5,480,000 vnđ

: 4,822,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TVLC101NSR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TVLC101NSR

Giá : 1,170,000 vnđ

: 1,029,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TVLM102NSR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TVLM102NSR

Giá : 1,630,000 vnđ

: 1,434,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX108LDN
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX108LDN

Giá : 2,150,000 vnđ

: 1,849,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX108LHBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX108LHBR

Giá : 2,410,000 vnđ

: 2,072,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LELBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LELBR

Giá : 5,060,000 vnđ

: 4,351,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LESBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LESBR

Giá : 3,860,000 vnđ

: 3,319,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LFBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LFBR

Giá : 3,620,000 vnđ

: 3,113,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LI
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LI

Giá : 5,000,000 vnđ

: 4,300,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LKBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LKBR

Giá : 5,560,000 vnđ

: 4,781,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LKBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LKBR

Giá : 5,560,000 vnđ

: 4,781,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LNBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LNBR

Giá : 8,860,000 vnđ

: 7,619,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LOBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LOBR

Giá : 5,450,000 vnđ

: 4,687,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LQBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX115LQBR

Giá : 10,590,000 vnđ

: 9,107,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LESBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LESBR

Giá : 5,220,000 vnđ

: 4,489,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LESV4BR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LESV4BR

Giá : 4,520,000 vnđ

: 3,887,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LNBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LNBR

Giá : 13,060,000 vnđ

: 11,231,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LOBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LOBR

Giá : 8,860,000 vnđ

: 7,619,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LOBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LOBR

Giá : 8,860,000 vnđ

: 7,619,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LQBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX116LQBR

Giá : 14,020,000 vnđ

: 12,057,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LFBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LFBR

Giá : 7,270,000 vnđ

: 6,252,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LI
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LI

Giá : 9,420,000 vnđ

: 8,101,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LKBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LKBR

Giá : 8,860,000 vnđ

: 7,619,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LNBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX119LNBR

Giá : 11,120,000 vnđ

: 9,563,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX120LQBR
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO TX120LQBR

Giá : 7,530,000 vnđ

: 6,475,000 vnđ

Vòi chậu nóng lạnh TOTO DL352
Vòi chậu nóng lạnh TOTO DL352

Giá : 4,680,000 vnđ

: 4,024,000 vnđ

Vòi chậu lavabo TOTO DL352-1
Vòi chậu lavabo TOTO DL352-1

Giá : 5,980,000 vnđ

: 5,142,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367

Giá : 15,130,000 vnđ

: 13,011,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367-2
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367-2

Giá : 18,920,000 vnđ

: 16,271,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367#PG
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367#PG

Giá : 17,840,000 vnđ

: 15,342,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367-2#PG
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL367-2#PG

Giá : 22,230,000 vnđ

: 19,117,000 vnđ

Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL368
Vòi chậu lavabo nóng lạnh TOTO DL368

Giá : 8,070,000 vnđ

: 6,940,000 vnđ

Bồn cầu

Chậu rửa Lavabo

Vòi chậu

Sen tắm

Sen cây tắm

Bồn tắm

Bồn tiểu

Bộ tủ chậu

Chậu inox

Vòi bếp

Bình nóng lạnh

Phụ kiện phòng tắm

Máy sấy tay

Gương phòng tắm

Bồn nước inox

Thái dương năng

Máy lọc nước

Gạch ốp lát

  Đối tác khách hàng
  • inax logo
  • Caesar logo
  • Toto logo
  • American logo
  • Cotto logo
  • Picenza logo
  • Ariston logo
  • Ferroli logo
  • Sonha logo
  • kangaroo logo
  • Viglacera logo

  Nhận bản tin Khuyến Mại mỗi ngày

  Đăng ký email để nhận bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại.

  Nếu bạn không có thời gian thường xuyên duyệt website của chúng tôi. Hãy đăng ký email để theo dõi những bản tin khuyến mại đặc biệt và các chương trình khuyến mại từ Minh Trang.

  Website đang chạy thử nghiệm chờ giấy phép của bộ công thương !

  Logo

  Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Minh Trang

  Showroom : Số 87 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội

  Điện thoại : 02462 533 585

  Email liên hệ: minhtrangtbvs1@gmail.com

  Website: http://thietbivesinhminhtrang.vn

  Mã số doanh nghiệp :0106712695

  Ngày cấp: 10/12/2014

  Loại giấy phép/chứng nhận: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

  Thiết bị vệ sinh Minh Trang